• FAQ

Hoe wordt SARS-CoV-2 gedesinfecteren op RWZI’s in landen met gebrekkige sanitatie?

SARS-CoV-2 is aangetroffen in de ontlasting van geïnfecteerde mensen en op toiletoppervlakken in ziekenhuizen die COVID-19-patiënten behandelen. Voor toiletten, latrines en soortgelijke sanitaire systemen zijn hygiëne en reiniging net zo belangrijk als altijd.

delen