project

EUSEME: Rioolwateranalyse in heel Europa om nieuwe drugsproblemen te detecteren

Epidemiologische analyse van afvalwater (Wastewater-based epidemiology, afgekort WBE) is inmiddels een gevestigde methode om het gebruik van bepaalde verboden verdovende middelen op te sporen. WBE kan echter ook een belangrijke informatiebron zijn voor nieuwe gevaren met betrekking tot verdovende middelen, zoals het gebruik van nieuwe psychoactieve middelen (psychoactive substances, afgekort NPS), toegestane en verboden opiaten alsook nieuwe trends in het drugsgebruik (bijvoorbeeld crack-cocaïne en cannabis). Het EUSEME-project heeft tot doel om WBE verder te ontwikkelen als een methode om in een pril stadium nieuwe drugsproblemen in Europa aan het licht te brengen.

Achtergrond

Europa is een belangrijke markt voor verboden verdovende middelen, en het gebruik ervan veroorzaakt grote persoonlijke en maatschappelijke schade. Dit heeft nadelige gevolgen voor de openbare gezondheid en veiligheid, het milieu en de arbeidsproductiviteit. Een van de doelen van de verdovende-middelenstrategie 2013-2020 van de EU (EU Drugs Strategy 2013-2020) is om ertoe bij te dragen dat de uitkomsten van monitoring, onderzoek en evaluatie breder verspreid raken. Een ander doel is om  meer inzicht te helpen krijgen in verdovende middelen als maatschappelijk fenomeen alsmede in het effect van interventies, zodat er degelijke en alomvattende, op wetenschappelijke inzichten gestoelde (evidence-based) beleidsmaatregelen en initiatieven kunnen worden geformuleerd. EUSEME beoogt inzichten aan te dragen over nieuwe trends en mogelijke gevaren.

Doel en geplande activiteiten

EUSEME heeft tot doel om WBE verder te ontwikkelen als een pril alarmsysteem om nieuwe problemen op het gebied van verdovende middelen in Europa aan het licht te brengen. Ten eerste zal er uit heel Europa kwalitatieve en kwantitatieve informatie worden vergaard over het gebruik van NPS en opiaten. Hiervoor zullen analysemethoden worden ontwikkeld en zullen terugblikkende analyses van afvalwater en urinemonsters worden uitgevoerd. Ten tweede zal de bestaande wetenschappelijke literatuur uitgebreid worden doorgenomen om additionele relevante biomarkers voor crack-cocaïne-gebruik te identificeren.

Nieuwe analysemethoden zullen worden ontwikkeld en geïntegreerd met bestaande methoden om deze nieuwe biomarkers mee te nemen in het onderzoek en het gebruik van crack-cocaïne op te sporen door middel van WBE. Ten derde zal er een diepgaand onderzoek worden uitgevoerd naar de sorptie van cannabis-biomarkers op deeltjes in het afvalwater. Op basis van de uitkomsten zal een gedetailleerd protocol worden opgesteld dat een effectieve en geharmoniseerde aanpak biedt voor de controle door middel van WBE op het gebruik van cannabis.

Ten slotte zullen er twee campagnes worden gelanceerd om verspreid over heel Europa monsters te nemen, vooral gericht op de geïdentificeerde nieuwe biomarkers en op conventionele verdovende middelen. Deze campagnes zullen unieke inzichten verschaffen over nieuwe gevaren met betrekking tot het gebruik van NPS, opiaten, crack-cocaïne en cannabis. Ook zullen de campagnes een actueel beeld geven van het gebruik van conventionele verdovende middelen in Europa.

Met deze praktische toepassing van onderzoek naar verdovende middelen hoopt EUSEME ondersteuning te kunnen bieden aan de activiteiten van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), nationale overheden en stakeholders, politie en justitie, en ook nationale aandachtspunten.

Resultaten

Gegevens over nieuwe biomarkers zullen een uniek overzicht verschaffen van het gebruik van cannabis, alsook van de nieuwe gevaren met betrekking tot het gebruik van NPS, verboden en op recept verkrijgbare opiaten, en crack-cocaïne. Aan de hand van de verkregen gegevens kunnen afzonderlijke EU-lidstaten en de Europese Commissie de noodzaak van onmiddellijke dan wel toekomstige maatregelen inschatten. De uitwisseling van gegevens tussen de EU-lidstaten en de verspreiding van de onderzoeksresultaten via de EMCDDA en het SCORE-netwerk (www.score-network.eu) zal de internationale samenwerking tussen de EU-lidstaten en met landen buiten de EU bevorderen.