project

Cocktail van Stoffen (RIWA-Maas)

RIWA-Maas verzamelt veel gegevens over de kwaliteit van het water in de Maas. Deze gegevens worden verzameld op een aantal verschillende  locaties, zowel in Nederland als verder stroomopwaarts. Uit de samenvattingen van deze gegevens in de jaarverslagen van RIWA Maas blijkt dat stoffen voortdurend of soms de ERM-streefwaarden overschrijden. RIWA Maas wilde meer duidelijkheid bieden over deze overschrijdingen. Het wilde daarom onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de informatie uit haar uitgebreide databank te visualiseren.

Visualisering van effect van afvoer op waterkwaliteit in de Maas

Het probleem: de kwaliteit van het water in de Maas fluctueert in de loop der tijd. Dat komt vooral door de aanwezigheid van nieuwe en potentieel gevaarlijke chemische stoffen (chemicals of emerging concern, CEC) en door droogte. De kwaliteit van het Maaswater verslechtert wanneer er weinig water door de Maas stroomt. Dat verband bleek echter niet duidelijk uit de jaarverslagen. Om daar wat aan te doen, zocht RIWA-Maas naar mogelijkheden om het verband tussen de afvoer en de kwaliteit van het Maaswater beter te visualiseren.

Analyse van de gegevens van RIWA met behulp van R

RIWA heeft in haar databank gegevens over de stoffen die zijn aangetroffen in het Maaswater. Daarvan werden relevante geneesmiddelen, industriële samenstellingen en pesticiden geselecteerd. Met behulp van R-scripts werd vervolgens voor zes locaties aan de Maas in België en Nederland het verband tussen de waterkwaliteit en de waterafvoer geanalyseerd en grafisch in beeld gebracht.

Visualisering van het verband kwaliteit-afvoer van Maaswater, in de tijd en op locaties

Verschillende soorten grafieken konden worden gecreëerd, zoals stroom- of taartdiagrammen voor de aanwezigheid van chemische samenstellingen in de loop der tijd en per locatie. Het verband met de afvoer wordt bovendien in beeld gebracht door te laten zien hoe de waterkwaliteit verslechtert bij lage waterstanden in de Maas.