ing. Ton van Leerdam

ing. Ton van Leerdam

  • Onderzoeker
  • Projectmanager
  • 030-6069624
  • Ton.van.Leerdam@kwrwater.nl
  • 06-15189535

Als onderzoeker in het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid zet Ton van Leerdam ruim dertig jaar ervaring in voor het waarborgen van de (chemische) kwaliteit van de watercyclus en het signaleren van nieuwe chemische stoffen. Hierbij past hij, in nauwe samenwerking met het chemisch laboratorium van KWR, de nieuwste analytische technieken toe. Zijn meest waardevolle project op dit moment is een brede chemische screening met hoge resolutie massaspectrometrie, waarbij een zo compleet mogelijk beeld van de waterkwaliteit wordt verkregen. Ontwikkelingen op het gebied van het monitoren van de chemische waterkwaliteit worden gevolgd door middel van wetenschappelijke literatuur, internationale netwerken en congressen.
Daarnaast is Ton projectmanager van omvangrijke watergerelateerde projecten binnen onder andere het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI), is hij betrokken bij diverse landelijke crisisnetwerken zoals het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md) en coördinator van de KWR bereikbaarheidsdienst (‘Watertelefoon’).