ing. Ton van Leerdam

ing. Ton van Leerdam

  • Onderzoeker
  • Projectmanager

Als onderzoeker in het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid zet Ton van Leerdam ruim dertig jaar ervaring in voor het waarborgen van de (chemische) kwaliteit van de watercyclus en het signaleren van nieuwe chemische stoffen. Hierbij past hij, in nauwe samenwerking met het chemisch laboratorium van KWR, de nieuwste analytische technieken toe. Zijn meest waardevolle project op dit moment is een brede chemische screening met hoge resolutie massaspectrometrie, waarbij een zo compleet mogelijk beeld van de waterkwaliteit wordt verkregen. Ontwikkelingen op het gebied van het monitoren van de chemische waterkwaliteit worden gevolgd door middel van wetenschappelijke literatuur, internationale netwerken en congressen. Daarnaast is Ton projectmanager van watergerelateerde projecten binnen o.a. het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI), secretaris van het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md), aanspreekpunt voor REWAB en lid van de Ondernemingsraad van KWR.