project

Een integrale aanpak voor opsporing van ongewenste perfluorstoffen in de waterketen

De aanwezigheid van per- en polyfluoroalkylstoffen (PFAS) in het milieu en specifiek in de waterketen wordt gezien als een bedreiging voor mens en milieu. De aanwezigheid van enkele van deze stoffen wordt momenteel door monitoringsprogramma’s gecontroleerd, maar dit betreft slechts een fractie van de ruim 4.700 bekende PFAS. Daardoor blijven de aanwezigheid en verspreiding van complexe mengsel van PFAS in grond-, oppervlakte- en drinkwater onbekend, zeker doordat de industrie steeds meer alternatieve PFAS invoert als vervanging van gereguleerde stoffen.

Technologie

In dit project ontwikkelen we een strategie voor het opsporen van PFAS, bestaande uit diverse chemische analyses die parallel en (deels) sequentieel worden toegepast.

Uitdaging

Voor het bewaken van de waterkwaliteit is het is van uiterst belang een effectieve en kostenefficiënte monitoring van PFAS toe te passen. De enige effectieve manier hiervoor is de keuze voor een op lokaal niveau gedifferentieerde aanpak. Om zo’n gerichte monitoring te kunnen implementeren, moet worden begonnen met een integrale strategie die de aanwezigheid en ruimtelijke verspreiding van PFAS in kaart brengt.

Beoogde oplossingen

Op basis van de verkregen kennis kan met passende data-evaluatietechnieken een trendanalyse worden uitgevoerd. Ook kunnen meer lokaal gerichte (eenvoudigere en kostenefficiënte) meetprocedures worden ingericht om de waterkwaliteit te blijven bewaken.