dr. Thomas ter Laak

dr. Thomas ter Laak

  • Senior onderzoeker

Thomas ter Laak is onderzoeker Chemische Waterkwaliteit. Zowel als themacoördinator van de themagroep Nieuwe Stoffen als inhoudelijk houdt hij zich bezig met de bronnen, het gedrag en het voorkomen van (nieuwe) stoffen in (bronnen van) drinkwater. De afgelopen jaren heeft Thomas onderzoek verricht naar bronnen en voorkomen van geneesmiddelen en hun transformatieproducten in de waterketen en modellering van hun emissies, vrachten en concentraties in oppervlaktewateren. Daarnaast doet hij met collega’s onderzoek naar allerlei onbekende stoffen in bronnen van drinkwater en tracht hij met zogenoemde ‘suspect screening’ meer informatie te vergaren over de identiteit van deze onbekende stoffen. Thomas is betrokken bij de Wageningen Universiteit, waar hij een aio begeleidt die onderzoek doet naar dynamiek en modellering van emissies van microverontreinigingen door afvalwaterzuiveringingen en mogelijkheden van ‘soil retention filters’ om emissies te beperken. Daarnaast is Thomas als docent betrokken bij de cursus ‘drinking water and sanitation’ van de opleiding ‘Water Science and Management’ van de Universiteit Utrecht.