project

PATHOCERT – Acute-responstechnologieën bij besmettingsgevaar

Wat voor besmettingsrisico’s vertegenwoordigt water, en wat is het gevaar voor nood(hulp)diensten? Wat moeten zij doen om de steden in Europa weerbaarder te maken voor water-gerelateerde gevaren en rampen?

Noodhulp bij besmettingsrisico’s door ziektekiemen in water

Ziektekiemen zijn een bepalende factor bij de inzet van nood(hulp)diensten vanwege het risico dat ze vormen, zowel voor de bevolking in het algemeen als voor de ingezette diensten. Besmettingen met ziektekiemen zijn vaak lastig vast te stellen. Ook vereist de confrontatie met dergelijk besmettingsgevaar speciale technologieën, instrumenten en procedures.

Ziektekiemen kunnen zich via water gemakkelijk verspreiden, tot ver van de bron en over grote gebieden. Overal kan zich via water een besmetting met ziektekiemen voordoen, hetzij door een natuurlijke oorzaak of door menselijke activiteit, per ongeluk of met opzet. In dergelijke noodsituaties kunnen nood(hulp)diensten worden ingezet in een bepaald, op voorhand afgebakend, noodgebied. Daarbij worden zij waarschijnlijk bloot gesteld aan verschillende soorten besmet water, zoals oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Zij lopen dan het risico onwel of ziek te worden, misschien zelfs fataal, door contact met de besmetting via de huid of door inslikken of inademing.

Wat is PATHOCERT?

PATHOCERT is een project in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma ‘Horizon 2020’ van de Europese Unie. Het project heeft tot doel om het coördinatievermogen van nood(hulp)diensten die te maken krijgen met besmet water te versterken. Dit moet dergelijke diensten helpen om ziektekiemen snel en correct te identificeren, beter te begrijpen in welke situatie ze zich bevinden, en meer greep en controle te krijgen op noodsituaties met besmet water.

Voor dit doel zullen in dit project technologieën voor een acute respons bij besmetting met ziektekiemen (Pathogen Contamination Emergency Response Technologies, afgekort PathoCERT) worden onderzocht en gedemonstreerd. PathoCERT is een verzameling nieuwe, kosteneffectieve en eenvoudig in te zetten technologieën, instrumenten en richtlijnen. Deze zullen in vijf testonderzoeken in de praktijk worden getoetst door nood(hulp)diensten in respectievelijk Nederland (Amsterdam), Griekenland, Cyprus, Spanje en Bulgarije.

Belangrijkste bijdrage en rol KWR in PATHOCERT

De bijdrage van KWR aan PATHOCERT zal bestaan uit:

  1. onderzoek en demonstratie van een holistisch instrument (PathoTHREAT) waarmee het gevaar van deze waterbesmettingsscenario’s en de mogelijkheden om het gevaar te beheersen snel kunnen worden beoordeeld.
  2. onderzoek, ontwikkeling en gezamenlijke evaluatie van instrumenten (gemeenschappelijke protocollen en besluitvorming-ondersteunende software) om nood(hulp)diensten (volksgezondheid, handhaving, waternutsbedrijf) te helpen het gevaar in te schatten, de bron op te sporen, en het effect van besmettingen met ziektekiemen via water zoveel mogelijk te beperken.
  3. samenwerking met Waternet om de PathoTHREAT tool te ontwikkelen
  4. leiding geven aan de communicatie- en informatieactiviteiten via Watershare, aangezien ook andere leden van Watershare (KIST, EURECAT, NTUA) deelnemen aan het project.
flag yellow low

The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme. (Grand Agreement  ID 883484)