Nieuws

Minder waterverbruik door slim gebruik van data

Kennisuitwisselingsbijeenkomst Hydroinformatica duikt in de digitale transformatie

De digitale transformatie van waterbedrijven gaat om data, maar niet om data alleen. Ook sociale en organisatorische aspecten spelen een grote, zo niet bepalende rol. Deze twee perspectieven kwamen samen in de vierde kennisuitwisselingsbijeenkomst van het Platform Hydroinformatica. Hierin werd stilgestaan bij drijfveren voor de digitale transformatie van de watersector, en ingezoomd op het gebruik van data voor het voorspellen en monitoren van watervraag op detailniveau.

De kennisuitwisselingsbijeenkomsten van het Platform Hydroinformatica worden georganiseerd vanuit het collectieve onderzoeksprogramma voor de waterbedrijven (BTO). Een belangrijk doel hiervan is het uitwisselen van praktijkervaring aan de hand van een relevant thema. In de afgelopen bijeenkomst stond de vraag centraal hoe drinkwaterbedrijven een digitale transitie doormaken en hoe deze digitalisatie kan helpen om waterverbruik bij huishoudens te monitoren en te beïnvloeden. Presentaties werden gegeven door onderzoekers van Technische Universiteit Berlijn en KWR.

Drijvers voor digitale transformatie

Digitale technologie kan drinkwaterbedrijven helpen uitdagingen in de sector aan te pakken. Tegelijkertijd lijkt er vaak vooral sprake te zijn van een technologische push. Dat maakt het onduidelijk in hoeverre de verwachtingen realistisch zijn en of het wel de beste benadering is om voor iedere uitdaging een technologische oplossing te zoeken. Andrea Cominola (TU Berlijn) vertelde tijdens de bijeenkomst over zijn onderzoek, waarin 64 waterbedrijven over de hele wereld zijn geïnterviewd om te achterhalen wat hun drijfveren zijn voor het ondergaan van een digitale transformatie. Belangrijke drijfveren die hieruit naar voren kwamen zijn de economische voordelen (reduceren van kosten en/of kosteneffectiever opereren), evenals klimaatverandering (zoals de uitdagingen van toenemende droogte). Op grond van zijn resultaten concludeert Cominola dat de technieken voor digitale transformatie toereikend zijn. Maar een effectieve acceptatie en toepassing in steden om waterveiligheid te bieden, vraagt om steun van alle betrokken partijen, zoals klanten, bedrijfsmanagers, personeel en beleidsmakers.

Modellering van watervraag voor duurzame drinkwaterinstallaties

Mirjam Blokker (KWR) gaf een toelichting op bestaande mogelijkheden in het modelleren van de watervraag op het niveau van huishoudens. Een van deze modellen is het door KWR ontwikkelde SIMDEUM (SIMulation of water Demand, and End-Use Model). Met dit model worden stochastische drinkwatervraagpatronen gegenereerd op het niveau van individuele kranen en per seconde. Zo krijgen drinkwaterbedrijven grip op het waterverbruik van huishoudens en komt het ontwerpen van duurzame en hygiënische drinkwaterinstallaties met een laag energieverbruik binnen handbereik.

Weergave van een datagedreven drinkwaterbedrijf (bron: Andrea Cominola)

Slimme watermeters zorgen voor langetermijn waterbesparingen

Vervolgens nam Andrea Cominola (TU Berlijn) nogmaals het woord om te vertellen over zijn onderzoek naar de effecten van slimme watermeters op waterbesparingen bij huishoudens. De onderzoeker onderscheidt drie soorten drijfveren voor waterbesparing: observeerbare factoren (zoals kenmerken van het huishouden), verborgen factoren (zoals gebruiken en bewustzijn), en externe factoren (zoals temperatuur en waterprijs). Voor elk van deze factoren hebben Cominola en zijn collega’s strategieën opgesteld om het waterverbruik te beïnvloeden via op maat gemaakte feedback, zoals inzicht in het verbruik per douchebeurt. Zo eindigden we de bijeenkomst met een mooi voorbeeld van een datagedreven aanpak, waarbij data van slimme watermeters gebruikt worden voor aanbevelingen aan klanten om water te besparen.

delen