project

Effectgerichte waterkwaliteitsmetingen met bioassays

Wereldwijd neemt het aantal stoffen dat in water kan worden aangetroffen toe. Effectgerichte chemische metingen geven een meerwaarde omdat het direct informatie geeft over het mengsel van stoffen in water. Het is dan nog niet duidelijk of het tot nadelige gezondheidseffecten kan leiden. Effectgericht meten met bioassays geeft antwoord op deze vragen.

Voor waterkwaliteitsmonitoring is het vaak nodig om meer dan één bioassay uit te voeren. Dit komt omdat de aanwezige stoffen in het water mogelijk verschillende nadelige effecten kunnen hebben, bijvoorbeeld op het DNA, het zenuwstelsel en/of de hormoonhuishouding.

KWR voert binnen onderzoek en op projectbasis verschillende bioassays in het eigen laboratorium uit. Voor onderzoek naar effecten op het DNA zijn dit:

Met deze set van testen kunnen verschillende mechanismen waarmee stoffen schade aan het DNA veroorzaken in kaart gebracht. Daarnaast kan KWR bioassays uitvoeren op het gebied van oxidatieve stress (AREc32 reporter gen assay) en cytotoxiciteit (celtoxiciteit). KWR kan adviseren welke testen het beste passen bij de onderzoeksvraag.

Voor bioassays waarmee nadelige effecten op het zenuwstelsel kunnen worden bepaald (zgn. neurotoxiciteit bioassays) is een verkenning uitgevoerd ten aanzien van de beschikbaarheid en geschiktheid van dergelijke testen.

Bioassays gericht op effecten in de hormoonhuishouding zijn in het geval van reporter gen assays specifiek voor een bepaald proces, waardoor het toepassen van meer dan één reporter gen assay wordt aanbevolen. KWR verzorgt het uitbesteden en de interpretatie van de meetgegevens van dergelijke testen.

Een getrapte strategie kan worden toegepast om zowel waterkwaliteit van een drinkwaterbron als de effectiviteit van een waterbehandelingsproces te bepalen. Met bioassays gericht op screening kunnen watermonsters worden geprioriteerd voor vervolgonderzoek met meer geavanceerde bioassays, al dan niet in combinatie met chemische analyses en in silico tools. KWR doet al jarenlang onderzoek naar duiding van meetgegevens met behulp van effectsignaalwaarden (‘trigger values’).