project

AquaNES

Waterschaarste, overtollig water in steden en microverontreinigingen in de watercyclus vormen uitdagingen voor nu en de toekomst. In AquaNES testen we ontwikkelde Natuurlijke en Technische Systemen (Natural and Engineered Systems – cNES) om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarnaast ontwikkelen we een bewakingsprogramma en een Decision Support System (DSS) voor zowel strategische als operationele beslissingen met betrekking tot alle ontwerpfasen van de ontwikkeling van systemen voor afvalwaterbehandeling.

Doel van AquaNES

Het project AquaNES zal behandelingssystemen die natuur en techniek combineren demonstreren als duurzame aanpassingen voor problemen zoals waterschaarste, overtollig water in steden en microverontreinigingen in de watercyclus. Het AquaNES-project zal innovaties op het gebied van (afval)waterbehandelingsprocessen en –beheer katalyseren met behulp van verbeterde combinaties tussen natuurlijke en technische componenten in de praktijk, een van de belangrijkste doelstellingen van KWR als onderzoeksinstituut. De gedemonstreerde oplossingen zijn onder andere natuurlijke behandelingsprocessen zoals oeverfiltratie (bank filtration – BF), beheerde grondwateraanvulling (managed aquifer recharge – MAR), aangelegde moerassen (constructed wetlands – CW) en technische mogelijkheden voor en na de behandeling. Het project richt zich op 13 demonstratielocaties in Europa, India en Israël en biedt een representatieve selectie van regionale, klimatologische en hydrogeologische omstandigheden waarbij verschillende gecombineerde natuurlijke en technische behandelingssystemen (cNES) zullen worden gedemonstreerd door middel van actieve samenwerking tussen kennisinstellingen, technologieleveranciers, waterbedrijven en eindgebruikers.

KWR in AquaNES

Binnen het project heeft KWR een leidende rol op een van de MAR-demonstratielocaties in Nederland (Waddinxveen), samen met HydroBusiness. Op deze nieuwe locatie wordt al het regenwater dat op de daken van de kassen, het logistieke distributiecentrum en het bedrijventerrein valt, vervoert en ondergronds opgeslagen. Wanneer irrigatiewater in de kassen nodig is, wordt het opgeslagen zoete water vanuit deze watervoerende laag gebruikt. Een van de uitdagingen is om grote hoeveelheden water in korte tijd te behandelen zoals het geval is bij de afvoer van veel regenwater. In het AquaNES-project zijn diverse filterinstallaties met een hoge doorvoercapaciteit getest. De resultaten van het bewakingsprogramma voor waterkwaliteit van deze en andere tests die gedurende dit project zijn uitgevoerd, zullen worden opgenomen in een ander werkpakket waarin KWR een leidende rol heeft. In dit werkpakket wordt een kader voor de kwaliteitsbeoordeling van het water voor cNES ontwikkeld. Het doel is het ontwikkelen en implementeren van een innovatieve bewakingsmodule om de efficiëntie van de behandeling van verschillende cNES-demonstratielocaties te demonstreren.

Decision Support System (DSS) voor cNES

De innovatieve bewakingsmodule zal onderdeel uitmaken van een groter Decision Support System (DSS) dat is ontwikkeld in AquaNES. Dit DSS zal bestaande en nieuwe methodologieën, hulpmiddelen en kennis integreren in een compleet en gevalideerd platform door een uniforme omgeving te bieden om strategische en operationele beslissingen in cNES te ondersteunen. Het DSS van AquaNES zal de behoeften van verschillende eindgebruikers (waterbedrijven, water- en regionale autoriteiten, ondernemingen, technologieleveranciers, waterbeheerders, systeembeheerders, milieu-instanties, academische instellingen en burgers) in kaart brengen en zal steun bieden in alle besluitvormingsfasen (systeemkeuze en -ontwerp, systeembeoordeling, systeembesturing en -controle, marktpenetratie en systeemreplicatie).

Het project dat leidt tot deze toepassing is gefinancierd door het programma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie ingevolge subsidieovereenkomst No 689450.