project

Verkennend Onderzoek: Waterquality footprint

Momenteel wordt door de watersector actief gewerkt aan CO2-reductie (en klimaatneutraliteit). In milieu-impactmethodieken is het tot op heden nog maar zeer beperkt mogelijk om de waterkwaliteitsverbetering mee te nemen. Aan het verwijderen van (bijvoorbeeld) medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het water wordt bijvoorbeeld in de CO2-footprint (onterecht) geen (positieve) milieu-impact toegekend. Dit kan leiden tot een onjuiste beoordeling van innovaties, omdat deze weliswaar geen CO2-reductie met zich meebrengen, maar wel leiden tot een verbeterde waterkwaliteit. In dit project wordt een methodiek ontwikkeld om stapsgewijs deze bredere milieu-impact van innovaties op de waterkwaliteit in kaart te brengen, zodat deze meegewogen kan worden in een totale milieu-impact analyse.

Ontwikkeling methodiek voor het bepalen van milieu-impact van waterkwaliteit

In dit project wordt een methodiek ontwikkeld om stapsgewijs deze bredere milieu-impact van een (innovatieve) zuiveringstechniek op de waterkwaliteit in kaart te brengen, zodat dit meegewogen kan worden in een totale milieu-impact analyse. Hierbij is een belangrijke stip op de horizon: we willen in staat zijn om de behaalde waterkwaliteitsverbetering af te wegen tegen de milieukosten, zoals bijvoorbeeld voor het gebruik van energie en chemicaliën. Het is belangrijk om te vermelden dat de te ontwikkelen tool het dan ook mogelijk maakt om verbeteringen in de waterkwaliteit die verder gaan dan de gestelde normen plaatsvindt mee te nemen.

Om dit te bereiken willen we verschillende databases, informatiesystemen en multidisciplinaire kennis combineren. Zodat er straks één rekentool ontstaat die een LCA-achtige benadering van een innovatie of scenario kan doorrekenen, maar ook de waterkwaliteitfootprint meeweegt. Dit gaat dan om parameters als medicijnen, zware metalen, microplastics, maar men kan ook denken aan biologische veiligheid.

Verbrede tool voor bepaling milieu-impact

Deze nieuwe beoordelingsmethodiek voor een totale milieu-impact die ook de impact op de waterkwaliteit meeneemt, maakt het mogelijk om de totale voor- en nadelen van een innovatie af te wegen. Eerder bleef dit beperkt tot een vermelding van ‘additionele medicijnrestenverwijdering”, maar kon dit niet concreet/kwantitatief meegenomen worden. Wanneer deze methodiek daar de mogelijkheden toe biedt kan er ook een break-even-point benadering worden toegepast. Is het toch verantwoord, op basis van milieu impact, om extra chemicaliën en energie toe te passen en verder te zuiveren dan de gestelde norm eist?