dr.ir. Roberta Hofman

dr.ir. Roberta Hofman

  • Senior onderzoeker
  • 030-6069673
  • Roberta.Hofman-Caris@kwrwater.nl
  • 06-53198167

Roberta Hofman werkt als senior scientist bij het team Waterbehandeling. Zij houdt zich vooral bezig met twee typen processen om (vooral organische micro)verontreinigingen uit water te verwijderen: adsorptie en oxidatie. Bij adsorptie bestudeert ze de interactie tussen het oppervlak van een adsorbens en de te verwijderen stoffen. Als adsorbens past ze naast actieve kool speciaal ontwikkelde materialen toe (‘affiniteitsadsorptie). Dit laatste onderzoek vond plaats in het kader van het Europese TAPES project (onder andere samen met TZW) en een TKI-project, en krijgt nu een vervolg in een ander TKI-project en een STOWA-project. Het modelleren van adsorptieprocessen krijgt binnen het onderzoek ook steeds meer aandacht. Bij (geavanceerde) oxidatie worden verontreinigingen, bijvoorbeeld onder invloed van UV-licht of ozon, afgebroken tot biologisch afbreekbare verbindingen of zelfs tot CO2 en water. Modellering van het proces speelt een belangrijke rol om een beter begrip van het proces te krijgen, en de omstandigheden en reactoren te kunnen optimaliseren. Onderzoek naar de verwijdering van geneesmiddelen uit drinkwater vond bijvoorbeeld plaats in het kader van het Europese DEMEAU-project (onder andere samen met EAWAG), en verwijdering van geneesmiddelen in afvalwater heeft ze onderzocht in het kader van een TKI-project bij RWZI Panheel, en onderzoek bij drinkwaterbedrijven. Daarbij heeft ze ook de vorming van mogelijke bijproducten bestudeerd. Afgezien van adsorptie- en oxidatieprocessen is ze ook betrokken bij onderzoek naar conventionele processen (coagulatie/flocculatie/sedimentatie, filtratie, en ontharding). Naast haar wetenschappelijk onderzoek is Roberta lid van het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md), en doet ze regelmatig werk voor de afdeling communicatie van KWR. Eén dag per week is ze verbonden aan Wageningen University and Research, als visiting researcher binnen de vakgroep Environmental Technology (ETE).