dr.ir. Roberta Hofman

dr.ir. Roberta Hofman

  • Senior onderzoeker

Roberta Hofman werkt als senior scientist bij het team drinkwaterbehandeling. Zij houdt zich bezig met twee typen processen om (vooral organische micro)verontreinigingen uit water te verwijderen: adsorptie en oxidatie. Bij adsorptie bestudeert ze de interactie tussen het oppervlak van een adsorbens en de te verwijderen stoffen. Als adsorbens past ze naast actieve kool speciaal ontwikkelde materialen toe (‘affiniteitsadsorptie). Dit laatste onderzoek vond plaats in het kader van het Europese TAPES project (onder andere samen met TZW), en krijgt nu een vervolg in een TKI-project. Bij (geavanceerde) oxidatie worden verontreinigingen, bijvoorbeeld onder invloed van Uv-licht, afgebroken tot biologisch afbreekbare verbindingen of zelfs tot CO2 en water. Modellering van het proces speelt een belangrijke rol om een beter begrip van het proces te krijgen, en de omstandigheden en reactoren te kunnen optimaliseren. Onderzoek naar de verwijdering van geneesmiddelen uit drinkwater vond bijvoorbeeld plaats in het kader van het Europese DEMEAU-project (onder andere samen met EAWAG), en verwijdering van geneesmiddelen in afvalwater heeft ze onderzocht in het kader van een TKI-project bij RWZI Panheel. Daarbij heeft ze ook de vorming van mogelijke bijproducten bestudeerd.