Expertise

Analysemethoden voor microbiologische waterkwaliteit

Laboratorium voor Microbiologie

Het laboratorium voor Microbiologie van KWR analyseert de biologische waterkwaliteit. Hiervoor passen we bestaande methoden toe, en ontwikkelen we nieuwe analysemethoden, zoals moleculaire technieken. We doen een jaarlijks terugkerend onderzoek voor laboratoria, en we zijn testlaboratorium voor Household Water Treatment Technologies voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Analyse van microbiologische waterkwaliteit

Onze experts beschikken over diverse analysemethoden om de microbiologische waterkwaliteit te controleren. Zo stellen we vast of (drink)water aan de wettelijke eisen voor microbiologische veiligheid voldoet en of de waterkwaliteit tijdens transport en distributie is gewaarborgd. We meten op verschillende manieren de biologische stabiliteit van het water, bijvoorbeeld met behulp van een biofilmmonitor, metingen van het AOC-gehalte, het gehalte actieve biomassa (via ATP), kweekmethodes en een methode om de biofilmvormingspotentie van water en bijvoorbeeld leidingmaterialen te meten. Ook kijken we naar de aanwezigheid van protozoën om uitspraken te kunnen doen over de parasitologische waterkwaliteit.

Ringonderzoeken voor laboratoria

Jaarlijks voeren we volgens de Youden-systematiek circa 45 ringonderzoeken uit op meer dan 100 parameters in allerlei typen water. Hiermee kunnen laboratoria hun wateronderzoeksgegevens vergelijken en krijgen ze informatie over de effectiviteit van de gehanteerde analysemethoden. Deze ringonderzoeken vormen ook een belangrijk instrument voor (milieu)metingen.

Moleculaire technieken

In ons laboratorium ontwikkelen we voortdurend nieuwe analysemethoden, waaronder moleculaire technieken oftewel DNA-technieken. Daarmee kunnen we niet alleen in drinkwater maar ook in bijvoorbeeld zwemwater, de bron van een microbiologische verontreiniging opsporen. We passen kwantitatieve PCR-methoden toe om aan te tonen welk type micro-organisme, bijvoorbeeld blauwalg, voorkomt in het water. En met behulp van de Next Generation Sequencing (NGS)-methode kunnen we microbiologische populaties karakteriseren.

Testlaboratorium voor de WHO

Lang niet alle landen beschikken over een centrale zuivering en distributie van veilig drinkwater. Daarom komen er ook allerlei kleinschalige systemen op de markt waarmee mensen bijvoorbeeld thuis aan de kraan hun eigen drinkwater kunnen zuiveren. Als Collaborating Centre van de WHO zijn we testlaboratorium voor dergelijke Household Water Treatment Technologies. De kennis die dit oplevert, kan gebruikt worden door overheden van landen waar het drinkwater van mindere kwaliteit is om te adviseren over producten die geschikt zijn om het water lokaal te zuiveren en de waterkwaliteit te verbeteren.

Toxicologische bepalingen met bioassays

Naast het analyseren van de microbiologische waterkwaliteit, voert het laboratorium voor microbiologie ook bioassays uit ten behoeve van het bepalen van chemische waterkwaliteit, zoals de Ames fluctuatietest, umu test, comet assay en oxidatieve stress assay. Deze testen worden toegepast om te onderzoeken of een watermonster verbindingen bevat die biologische processen die in verband staan met gezondheid kunnen beïnvloeden of mogelijk schadelijk zijn voor cellen, bijvoorbeeld door DNA-schade.

De monstername en –voorbewerking is essentieel voor de interpretatie van mogelijke effecten. Watermonsters kunnen vooraf worden geconcentreerd door het Laboratorium voor Materialen en Chemische Analyse.

Labbrochure downloaden

Hier vindt u de Brochure Laboratoriumanalyses van het Microbiologisch laboratorium met alle achtergronden, beschrijvingen van de uitvoering en de prestatiekenmerken.