Agenda

Agenda

Werk samen met je collega’s aan een (proces)ontwerp voor Value Cases in jouw organisatie

Ontwerp Atelier Value Case-benadering

Evenement details

Meld je aan via deze link

 

In het WICE-onderzoek ‘Ontwikkeling Value Case’ wordt in samenwerking met praktijkprofessionals gewerkt aan de ontwikkeling van een Value Casemethodologie voor drinkwaterbedrijven. In een Value Case wordt informatie verzameld over de waarden die projecten kunnen bijdragen aan zowel bedrijfsdoelen als maatschappelijke doelen.

Value cases kunnen worden ingezet als instrument om investerings- of zakelijke beslissingen over handelingen te rechtvaardigen, maar beperken zich in tegenstelling tot business cases niet tot de taal van financiële waarden. Kosten en opbrengsten worden namelijk ook gedefinieerd in termen van brede waarden of ‘impact’. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen op het gebied van Brede Welvaart, Meervoudige Waardecreatie en de verplichtingen vanuit de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD).  

Ontwerp Atelier

Het ontwerp atelier is een werkruimte en samenkomst waar professionals van je eigen organisatie samenwerken om een ontwerp Value Case te ontwikkelen voor projecten binnen je organisatie. Tijdens deze sessie biedt KWR bouwstenen aan en, onder begeleiding van de onderzoekers, verkennen de deelnemende professionals van drinkwaterbedrijven welke elementen zijn om op te nemen in een Value Case voor een bestaand tactisch of strategisch assetvraagstuk. We besteden tijdens deze sessie ook aandacht aan de procesmatige kant van het uitwerken van Value Cases voor projecten.

Doelgroep

We nodigen graag drinkwaterprofessionals uit die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met keuzes die consequenties hebben voor duurzame bedrijfsvoering. Dit betreft: 

  1. Prioritering van assetprojecten (bijv. o.b.v. de risico- of bedrijfswaardenmatrix) 
  2. Keuzes in het ontwerpen van een projectvarianten 
  3. Voorbereiden van projectbesluiten  

Specifieke rollen waar we aan denken zijn: duurzaamheidsmanagers, projectleiders of -managers, assetmanagers, procestechnologen, adviseurs op het gebied van duurzaamheid, omgevingsmanagers of vergelijkbare functies. 

Opbrengst

Aan het eind van de middag heb je, samen met directe collega’s, verkend hoe een Value Case voor projecten in jouw organisatie eruit kan zien en ook van drinkwaterprofessionals van andere bedrijven gehoord hoe zij dit zouden inrichten. KWRonderzoekers zullen op basis van de verkregen inzichten toewerken naar een meer algemene Value Case benadering die breder inzetbaar is voor het afwegen van strategische of tactische (asset)projecten bij drinkwaterbedrijven. 

Aanmelden voor ‘Ontwerp Atelier Value Case-bandering’ kan via deze link