Onze onderzoeksagenda

Water is essentieel voor alle leven op aarde. Het is nodig voor de natuur, voor onze voeding en energie en voor onze economische ontwikkeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s in het Engels) van de Verenigde Naties zijn de blauwdruk waarmee we samen een betere en duurzamere toekomst voor ons allemaal kunnen realiseren.

Omdat onze watervoorraden schaars en vervuild raken, is zorgen voor voldoende schoon water een belangrijke mondiale uitdaging. Om deze en andere wateruitdagingen op te pakken, zijn transities nodig die ons in staat stellen watervoorraden duurzaam te beheren.

Onze visie op wateronderzoek hebben wij vertaald in 5 onderzoeksprogramma’s die bijdragen aan waterwijs opereren: Health, Sustainability, Society, Looking ahead & Enabling technologies.

  Health

  Health

  Het Health onderzoeksprogramma draait om de beschikbaarheid van een primaire levensbehoefte: veilig en gezond water van hoge kwaliteit. We richten ons op de aanpak van problemen die de drinkwatervoorziening bedreigen, zoals verstedelijking, toenemend chemicaliëngebruik, klimaatverandering en veranderende bevolkingsopbouw.

  Lees meer
  Looking ahead

  Looking ahead

  Binnen het onderzoeksprogramma Looking ahead kijken we samen met samenleving en stakeholders naar trends die maatschappij, milieu, wetenschap en techniek zullen beïnvloeden. Deze trends hebben impact op de watersector en bieden daarvoor ook handelingsperspectief. Daarnaast ontwikkelen we modellen om te kijken hoe de waterketen van de toekomst het best kan worden ingericht.

  Lees meer
  Sustainability

  Sustainability

  Om ook in de toekomst water te hebben, moeten we duurzaam omgaan met de watercyclus. Het onderzoeksprogramma Sustainability focust op waterwijs management: hoe kunnen we duurzaam omgaan met zoetwaterbronnen of de extremen in neerslag en droogte door klimaatverandering en hoe komen we tot een klimaatneutrale waterketen en een circulaire economie?

  Lees meer
  Enabling technologies

  Enabling technologies

  Enabling technologies zijn uitvindingen of innovaties die kunnen worden toegepast om (radicale) veranderingen in het potentieel van de samenleving, ecosystemen en de gebouwde omgeving aan te sturen. Enabling technologies worden gekenmerkt door de snelle ontwikkeling van daarvan afgeleide technologieën, vaak op uiteenlopende gebieden. Deze technologieën omvatten een verzameling technieken, vaardigheden, methoden en processen voor de productie van goederen en diensten of voor de verwezenlijking van doelstellingen, zoals wetenschappelijk onderzoek.

  Lees meer
  Society

  Society

  Hoe sluit je effectief aan bij de razendsnelle maatschappelijke ontwikkelingen? Welke factoren beïnvloeden watermanagement? Wat draagt bij aan noodzakelijke transformaties en wat werkt ertegen? Deze vragen wil we in het onderzoeksprogramma Society beantwoorden om beleidsmakers, stakeholders en burgers te helpen samen kennis te ontwikkelen en op een waterwijze manier vorm te geven aan besluitvorming en beleid.

  Lees meer