Nieuws

Hergebruik van restwater uit de zuivelindustrie kan bijdragen aan watertransitie

Waterhergebruik vermindert druk op regionaal grondwatersysteem

De zuivelsector, een grote gebruiker van grondwater en drinkwater, kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de watertransitie door hergebruik van restwater. Binnen het onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) hebben KWR, FrieslandCampina en andere partners de mogelijkheden onderzocht om restwater uit twee productielocaties in te zetten voor landbouwdoeleinden, hergebruik binnen de zuivelfabriek of aanvulling van het regionale watersysteem.

De twee onderzochte zuivelfabrieken in Veghel en Borculo liggen op de hoge zandgronden, een regio die de laatste jaren te maken heeft gehad met droge zomers. Uit het project “Hergebruik van restwater uit de zuivelindustrie voor landbouw en watersysteem” blijkt dat de twee fabrieken in theorie voldoende restwater produceren om in de zomermaanden te voldoen aan de irrigatievraag van de landbouw in de nabije omgeving. Indien het restwater zoveel mogelijk wordt hergebruikt binnen het fabrieksproces, kan dit het gehele jaar door een positief effect hebben op het watersysteem. Daarnaast zou een deel van het restwater kunnen worden gebruikt als aanvulling van het watersysteem (indirect hergebruik).

Aanvullende zuivering nodig, afhankelijk van deelstroom

De kwaliteit van de diverse restwaterstromen verschilt aanzienlijk, zo kwam naar voren uit het onderzoek. Restwater uit de omgekeerde osmose (RO-permeaat) blijkt het meest geschikt voor hergebruik vanwege het grote volume en de relatief lage vuillast. Voor waterhergebruik is aanvullende waterbehandeling nodig. Indien het water wordt gebruikt voor hergebruik in de eigen fabriek kan een combinatie van coagulatie, actiefslibbehandeling, ultrafiltratie, RO, UV-behandeling en desinfectie noodzakelijk zijn.

Verder onderzoek naar effect op watersysteem

Hergebruik van restwater kan de druk op het grondwatersysteem verminderen, wat van groot belang is in tijden van droogte. Intern of extern hergebruik van restwater kan bijdragen aan het verminderen van de vraag naar grondwater en de drinkwatervoorziening ontlasten. Er is verder onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen over de kosten en baten van waterhergebruik en de precieze effecten op het regionale watersysteem. Belangrijke factoren hierbij zijn de beschikbaarheid van gegevens over de volumes en de waterkwaliteit van de verschillende reststromen.

Juridisch kader hergebruik restwater

Dit onderzoek laat daarnaast zien dat een geschikt juridisch kader voor hergebruik momenteel ontbreekt. Industrieel restwater valt immers niet onder de nieuwe EU-verordening voor hergebruik van huishoudelijk afvalwater voor landbouwdoeleinden. Een helder en toepasbaar juridisch kader is nodig om grootschalig hergebruik van industrieel restwater mogelijk te maken.

delen