Nieuws

Verkennend onderzoek: essentieel instrument voor toekomstverkenning

Aandacht voor hergebruik, alternatieve bronnen en opkomende stoffen

Het rapport “Terugblik op het Verkennend Onderzoek 2018-2023” biedt een reflectie op hoe met verkennend onderzoek (VO) impact gemaakt wordt binnen het BTO-programma. De evaluatie laat zien dat het VO een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van kennis en innovatie binnen de drinkwatersector.

Het Verkennend Onderzoek (VO) dient diverse belanghebbenden, aldus de auteurs van de terugblik. Drinkwaterbedrijven hebben door het VO geprofiteerd van de nieuwste kennisontwikkelingen, terwijl beleidsmakers in overheden en waterorganisaties inzichten hebben verkregen om hun beleid vorm te geven. KWR-onderzoekers hebben een solide kennisbasis ontwikkeld op een breed scala aan onderwerpen, en jonge onderzoekers hebben hun expertise en onderzoeksvaardigheden verder kunnen ontwikkelen. De bevindingen zijn geïntegreerd binnen de drinkwatersector, en hebben ook geleid tot fundamenteel en toegepast vervolgonderzoek.

Impactverhalen

De “Terugblik op het Verkennend Onderzoek” omvat een breed scala aan projecten uitgevoerd tussen 2018 en 2023. In totaal zijn in deze periode 74 trendalerts, 27 integrale kraamkamerprojecten en 32 thematische kraamkamerprojecten uitgevoerd. Drie diepte-interviews met KWR-onderzoekers illustreren de werkwijze en lessen uit het VO. Zij vertellen verhalen over de impact die gemaakt is op bredere ontwikkelingen rond nieuwe bronnen en hergebruik, het sociaal-technologisch grensvlak, en opkomende stoffen. Zo deelt KWR-onderzoeker Nienke Meekel haar ervaringen over het VO op het gebied van opkomende stoffen: “In het Verkennend Onderzoek worden regelmatig nieuwe methoden verkend. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de waterkwaliteit. Dat zie ik ook in mijn team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Iedereen houdt zijn ogen en oren open voor nieuwe meetmethoden. Ik zie het VO echt als een serieuze speeltuin, een plek waar je die nieuwe technieken kunt ontdekken. Daarmee vormt het VO een belangrijke basis, een fundament voor het onderzoek bij KWR. Juist omdat het even wat minder dichtbij de implementatie mag staan.”

Essentieel voor toekomstverkenning van de watersector

Het VO fungeert als een kennisbasis en katalysator voor verdere ontwikkeling van onderzoek, innovatie en beleid. Uit de trendalerts komt naar voren dat de watersector zich opnieuw moet verhouden tot een veranderende samenleving, groeiende milieuproblematiek en technologische ontwikkelingen. Belangrijke uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, ruimteverdeling, energiebehoefte, voedselzekerheid en gezondheid staan daarbij centraal. Het VO-programma draagt bij aan het verkennen van nieuwe technologieën en het waarborgen van waterkwaliteit en -beschikbaarheid. Daarbij geeft het VO ruimte om verder vooruit te kijken en nieuwe ideeën te verkennen. Dit is een belangrijke toegevoegde waarde voor het Bedrijfstakonderzoek en KWR. De terugblik benadrukt de cruciale rol van het VO in de persoonlijke ontwikkeling van onderzoekers en het faciliteren van integrale projecten die samenwerking tussen disciplines bevorderen.

Nieuw VO-programma gestart

Het Verkennend Onderzoek 2018-2023 heeft zich bewezen als een bron van innovatie en essentieel instrument voor de toekomstverkenning van de watersector. Inmiddels is de periode 2024-2029 VO gestart. Deelnemers aan het Bedrijfstakonderzoek kunnen de nieuw verschenen rapporten inzien op BTO/WiCE-Net.

 

delen