project

Passive sampling van microbiologische parameters

Doel van dit project is inzicht te verkrijgen of passive sampling voor microbiologische detectie een meerwaarde heeft ten opzichte van het nemen van steekmonsters. Passive sampling is een manier om in verscheidene milieus chemische stoffen te bemonsteren. Over een lange periode worden stoffen in een matrix geaccumuleerd. Dit zorg ervoor dat de gemiddelde concentratie van deze stoffen met een lage detectielimiet is te bepalen. De methode is ook interessant voor het opsporen van micro-organismen en DNA.

Voor microbiologische detectie betekent passive sampling dat hierdoor de pakkans van pathogenen en indicatorsoorten toeneemt, evenals de gevoeligheid waarmee dit gebeurt. De frequentie van monitoring kan omlaag en het werkt kostenbesparend. Voorbeelden van passive sampling voor microbiologische detectie zijn te vinden voor pathogenen, indicatoren en eDNA. Maar voor een bredere toepassing in de drinkwaterpraktijk is meer onderzoek nodig.

Fecale micro-organismen in grondwater

Dit project richt zich op de vraag of passive sampling van micro-organismen en virussen geschikt is om fecale indicatororganismen en virussen in grondwater op te sporen. Onderzocht wordt welk materiaal voor virussen, bacteriën en/of DNA geschikt is om te absorberen of te adsorberen. Vervolgens zullen huidige passive samplers voor winputten met dit materiaal moeten worden aangepast.

Kwantitatieve en kwalitatieve informatie

Ook wordt onderzocht of passive samplers toepasbaar zijn voor kwantitatieve of kwalitatieve informatie over microbiële contaminatie. Hiervoor kijken we naar de accumulatie van microbiële contaminaties in de passive samplers en naar mogelijke loslating van het gehechte materiaal. Met de resultaten van dit project kan beter worden beoordeeld of passive sampling van microbiologische parameters een geschikte toepassing is.