Nieuws

Wim van Vierssen benoemd tot IWA Fellow

Wim van Vierssen, directeur van KWR Watercycle Research Institute, is door de International Water Association (IWA) benoemd tot IWA Fellow. Zijn fellowship wordt officieel bekrachtigd in Brisbane (Australië), waar een groot deel van de waterwereld bij elkaar komt vanwege de tweejaarlijkse IWA World Water Congress & Exhibition.

Het IWA Fellows Programma erkent leden die een onderscheidende bijdrage hebben geleverd op het terrein van waterwetenschappen, -technologie en –management. Van Vierssen, opgeleid als bioloog met een focus op watermanagement van zee-, brak en zoet water, is sinds 2007 directeur van KWR, het onderzoeksinstituut van de Nederlandse waterbedrijven. Hij vervulde in zijn loopbaan verschillende managementfuncties in het toegepaste en fundamentele onderzoek. Naast zijn huidige functie bij KWR bekleedt Van Vierssen de leerstoel ‘Science System Assessment of water-related research’ aan de Technische Universiteit Delft, is hij lid van de High Level Steering Group van het European Innovation Partnership on Water en voorzitter van het bestuur van de Allied Waters Foundation.

Van Vierssen is verheugd over zijn benoeming tot IWA Fellow. ”Ik zie het als opsteker voor jongere collega’s, omdat je eruit kunt concluderen dat naast wetenschap ook wetenschapsmanagent gewaardeerd wordt. Ik heb daar in mijn loopbaan veel tijd en energie in gestopt, en ik hoop dat dat bij mijn nominatie een positieve rol heeft gespeeld.” Als fellow zal Van Vierssen nog nadrukkelijker optreden als actieve ambassadeur van IWA. “Ik richt me met name op de bekendheid van IWA bij publieke eindgebruikers en midden- en kleinbedrijf. Ook heb ik mij gecommitteerd aan het schrijven van een aantal stukken over water science policy: de rol van de water-onderzoeksgemeenschap, IWA dus, in een wereld in transitie. Een flinke klus, maar wel één waar ik veel zin in heb.”

delen