Column

Toegepast onderzoek in drie rollen

De wetenschap kan helpen waarheidsvinding te bevorderen

[COLUMN] Als toegepast wetenschapper heb je tegenwoordig al gauw drie verschillende rollen. Je moet excelleren en dus tellen bij je peers. Eigenlijk ben je, om in eigentijdse termen te spreken, als onderzoeker je eigen merk. Context is het theoretisch kader dat jouw onderzoek inspireert. Naast wetenschappelijke brille is voor de grote vragen teamwerk van belang, maar ook iets als wetenschappelijke integriteit. In deze complexe samenleving spelen immers veel tegenstrijdige belangen. De wetenschap kan helpen waarheidsvinding te bevorderen. Het boek The Honest Broker van Roger A. Pielke Jr. is daartoe een inspirerend referentiekader.

De tweede rol betreft het overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk. Het gaat hier om toegepast onderzoek, waarbij de wetenschapper in toenemende mate met mensen uit de praktijk samenwerkt. Op dit proces is de term co-innovatie van toepassing. In de watersector gaat dat vaak over technologie. W. Brian Arthur laat ons in The Nature of Technology zien hoe die tot stand komt.

De derde rol die over de afgelopen jaren steeds belangrijker lijkt te worden is die van het onderzoek ten dienste van de private sector. Veel publiek gefinancierd onderzoek heeft in dat verband vaak grote waarde maar ligt te lang op de plank. Maar onderzoek is kostbaar. Als publiek-gefinancierde onderzoekswereld moet je dan ook je best doen de private sector mee te laten profiteren van je onderzoeksresultaten. Het blijkt dat, ook in historisch perspectief, overheden met dit type onderzoek vaak aanjager zijn van nieuwe bedrijvigheid. Mariana Mazzucato beschrijft dat uitgebreid in haar boek The Entrepreneurial State.

KWR is bezig zijn toekomst samen met zijn eigenaren en klanten vanuit genoemd drieluik invulling te geven. We willen op de drie onderdelen, maar ook in hun samenhang, de komende jaren investeren. Willen we de daad bij het woord duurzaamheid voegen, dan is actie gewenst. We willen als onderzoeksinstituut wetenschappelijk excelleren. Dat streven we na in nauwe samenwerking met andere onderzoekers uit de gehele wereld. We geven daarbij richting aan onze wetenschappelijke ambities met ons programma Water-Wise World met de thema’s Health, Enabling Technologies, Sustainable Water Cyle, Society, Thinking ahead en Working together.

Binnen Watershare willen we samen met de andere leden onderzoek transformeren in instrumenten die de water sector wereldwijd kunnen helpen de problemen van alle dag op te lossen. We doen dat op dit moment met 17 partners uit Europa, het Verre Oosten, Midden Amerika en Zuid Afrika. Met Allied Waters zijn we de weg ingeslagen kennis te commercialiseren door intensief samen te werken met internationaal opererende bedrijven. Dat doen we met het oog op duurzame ‘game changing innovations’. De eerste Allied Waters activiteit is onder de naam Salutions van start gegaan; een samenwerkingsverband tussen Arcadis en KWR op het gebied van Aquifer Storage and Recovery.

Dat alles doen we vanuit het besef dat werken aan een betere water wereld vraagt om samenwerken en het delen van ideeën en inzichten. In dat licht gaan we de komende tijd toonaangevende water professionals vanuit de hele wereld uitnodigen een column te schrijven voor onze website, om zo hun inzichten met onze internationale watergemeenschap te delen. We kijken er naar uit.

delen