Blog

International Symposium on Managed Aquifer Recharge (ISMAR) heeft urgentie en komt terug naar Europa

Het grootste symposium rondom Managed Aquifer Recharge (MAR) vond van 20-24 juni plaats in Mexico-City. Een metropool op ruim 2 km hoogte met ruim 22 miljoen inwoners slechts 700 mm neerslag per jaar en geen aanvoer via grote rivieren. Om toch iedereen van water te voorzien wordt daarom het ‘oude’ grondwater (nu nog aanwezig in de aquifers) aangesproken, met als gevolg sterke afname van de grondwatervoorraad. Geen goede vooruitzichten dus. Een bijkomend nadeel vormt het inklinken van de grond door de massale onttrekking, waardoor het maaiveld tot zo’n één meter per jaar daalt en veel infrastructuur (drinkwaterleidingen, riolering) beschadigd raakt en lekt.

De nood om de grondwatervoorraad in de aquifers van Mexico-City te beheren is dus groot. Met name MAR is hiervoor van groot belang. Het niet afvoeren maar (diep) infiltreren van overtollig hemelwater (bijvoorbeeld tijdens intense neerslag, hetgeen ook hier tot veel overlast leidt), oppervlaktewater en gezuiverd effluent via MAR wordt dan ook beoogd, maar verstandige realisatie en organisatie hiervan is nog niet eenvoudig. Zie daar de reden voor het houden van ISMAR9 in Mexico-City. Vanuit KWR leveren Pieter Stuyfzand (cursus ‘Water Quality’ en presentatie MAR-project Liwa Abu Dhabi) en Koen Zuurbier (toepassen MAR in kustgebieden en in de stad) dan ook een bijdrage. De bijdragen vanuit Australië en de Verenigde Staten leveren ons ook voor de Nederlandse situatie weer zeer nuttige inzichten op: ook wij kunnen via MAR ons waterbeheer nog sterk verbeteren.

Om dit te faciliteren komt ISMAR in 2019 na lange tijd terug naar Europa. Op initiatief van Spaanse instituten en in samenwerking met KWR zal Madrid het symposium mogen huisvesten. Een mooie kans om onze Europese projecten te tonen, maar ook een goede kans voor belangstellenden uit Nederland om meer kennis op te doen rondom dit urgente thema.

delen