project

SARS-CoV-2 (RNA) in communaal afvalwater: risico’s en kansen

Dit project koppelt monitoring van SARS-CoV-2 in de ondergrond (rioolwater) aan bovengronds testen met het doel de gevoeligheid, de voorspellende waarde voor de COVID-19 incidentie en de bruikbaarheid van rioolwateranalyse te evalueren.

COVID-19 en rioolwater

Tijdens de uitbraak van de nieuwe virusziekte COVID-19 blijkt dat het virus ook via ontlasting wordt uitgescheiden en in het riool terechtkomt en dat in communaal afvalwater virus RNA detecteerbaar is. Die bevinding geeft aanleiding tot vragen over mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen die direct of indirect blootgesteld worden aan rioolwater, zoals hoe lang blijft het virus RNA signaal intact in rioolwater? En in slib? Wordt het verwijderd in de zuivering? Komt het via overstorten of foutaansluitingen in ontvangend oppervlaktewater? Levert dat een gezondheidsrisico? Daarnaast biedt deze bevinding ook kansen om via rioolwater de trends in de circulatie van het virus in de bevolking te volgen, waarbij een hele stad (of deel daarvan) in één keer kan worden beoordeeld. Zo kan het rioolwater waardevolle informatie opleveren voor nieuwe beleidsmaatregelen. Om rioolwatersurveillance toe te kunnen passen als betrouwbare monitoring systeem, moet een goede relatie met het meten van Covid-19 in de bevolking gelegd worden.

Validatie van rioolwatersurveillance

Rioolwatersurveillance is een methode die vroegtijdig de introductie en ontwikkeling van coronavirus kan signaleren en te monitoren. De eerste ervaringen in het voorjaar van 2020 hebben laten zien dat rioolwatersurveillance een gevoelig instrument zou kunnen zijn. Om rioolwatersurveillance toe te kunnen passen voor het betrouwbaar aantonen van toe- of afname van besmettingen, moet zowel het voorkomen van COVID-19 in de bevolking als het virus RNA in het rioolnetwerk nauwkeurig gekarakteriseerd worden en aangevuld worden met hydrodynamische modellering van het virus RNA in rioolwater.
Het onderzoek richt zich op combinatie en validatie van de ondergronds en bovengrondse data

Het onderzoek combineert vier real-time monitoringsystemen in de regio Rijnmond, namelijk:

  1. Laagdrempelig testen via huisartsen
  2. Monitoren van klinische gegevens via medische registraties (syndroom surveillance)
  3. Meldingen van virologische laboratoria
  4. Bemonstering van rioolwater

Door de combinatie van verschillende technieken, die verder worden ontwikkeld en geïntegreerd in een uniek monitoringsysteem, willen we de optimale aanpak bepalen om vroegtijdig en accuraat veranderingen in COVID-19 gevallen in de populatie te detecteren.