project

Proefinstallatie voor onderzoek inspectietools en drinkwaterdistributie

Het meest waardevolle en tegelijkertijd minst bekende deel van onze drinkwatervoorzieningssystemen is de ondergrondse transport- en distributie-infrastructuur. Zodra de leidingen na de installatie door de bodem zijn bedekt, zijn ze uit het zicht en is er geen direct bewijs van hun toestand of toestand meer beschikbaar. Naast manieren om de toestand van de leidingen in te schatten, zijn er verschillende manieren om de toestand van de leidingen te bepalen door het toepassen van inspectietechnologieën. We hebben een uitgebreid testnetwerk ontwikkeld voor het testen van inspectie-instrumenten in het bijzonder, dat bovendien geschikt is voor vele soorten onderzoek op het gebied van drinkwaterdistributie in het algemeen.

Inspectietools voor goed assetmanagement

Het meest waardevolle en tegelijkertijd minst bekende deel van onze drinkwatervoorzieningssystemen is de ondergrondse transport- en distributie-infrastructuur. Zodra de leidingen na de installatie door de bodem zijn bedekt, zijn ze uit het zicht en is er geen direct bewijs van hun toestand meer beschikbaar. De veroudering van deze infrastructuur, de gerapporteerde distributieverliezen (wereldwijd gemiddeld 30% met grote regionale verschillen) in verschillende delen van de wereld en de beperkte financiële middelen smeken om prioriteiten te stellen voor het herstel, de rehabilitatie of de vervanging van de leidingen op basis van hun werkelijke toestand. Het ideale geval zou zijn een buis te herstellen, te rehabiliteren of te vervangen op het moment dat deze op het punt staat om te falen, waardoor zowel de overlast van het falen zelf als de verspilling van financiële middelen door voortijdige actie wordt voorkomen.

Het is mogelijk om de toestand van de leidingen te bepalen door het toepassen van inspectietechnologieën. Deze methoden geven nuttige en bruikbare informatie over de toestand van de leidingen en de aanwezigheid van lekken, maar de toepassing ervan is over het algemeen ingrijpend en kostbaar. Autonome inspectierobots zijn voorgesteld als alternatief voor opdringerige inspectietechnologieën voor drinkwaterdistributiesystemen. Door in deze netten te ‘wonen’ kunnen ze veel langere leidingtrajecten inspecteren zonder onderbreking van de watertoevoer of het risico te lopen op het inbrengen van verontreinigingen in het water. Een dergelijke robot is in ontwikkeling in het AIR-project (autonome inspectierobot), in een samenwerkingsverband van zeven Nederlandse drinkwaterbedrijven (Brabant Water, Dunea, Evides, PWN, Vitens, WMD, WML), KWR Water Research Institute en mechatronica-bedrijf Demcon.

Binnengedeelte van de proefinstallatie

Binnengedeelte van de proefinstallatie

Uitgebreid en representatief testnetwerk

In dit project hebben we een testnetwerk ontworpen en gebouwd dat in grote mate representatief is voor de Nederlandse drinkwaternetten in de praktijk. Het is ontworpen met oog op het testen van inspectie-instrumenten, in het bijzonder AIR autonome inspectierobots. Daarom hebben we zoveel mogelijk uitdagende situaties in het netwerk opgenomen die redelijkerwijs verwacht kunnen worden in de echte netwerken. Het netwerk is gebouwd door monteurs van Dunea, Brabant Water, PWN en Vitens. Deze bedrijven nemen allemaal hun eigen manier van werken en voorkeursmaterialen mee.

Buitengedeelte van de proefinstallatie

Buitengedeelte van de proefinstallatie

Testen van inspectietools en onderzoek naar drinkwaterdistributie

Dit heeft geresulteerd in een netwerk dat niet alleen uitermate geschikt is voor het testen van inspectie-instrumenten – waaronder AIR als launching customer – maar ook voor verschillende soorten onderzoek naar drinkwaterdistributie. Hieronder vallen onderwerpen als bruinwater, groei van de biofilm, inzet van sensoren, transport en dispersie van verontreinigingen, etc. KWR staat zeer open voor samenwerking met geïnteresseerde partijen op deze en andere onderwerpen.