dr.ir. Mirjam Blokker

dr.ir. Mirjam Blokker

  • Principal Scientist

Mirjam Blokker is principal scientist van het team drinkwaterinfrastructuur. Zij is een expert op het gebied van drinkwatervraag en ontwikkelde het model SIMDEUM waarmee de vraag naar water voor douchen, toiletspoeling, consumptie etc. kan worden voorspeld. Met behulp van dit model deed ze ook onderzoek naar de invloed van stroomsnelheden en verblijftijden op de waterkwaliteit in het leidingnet en in 2010 is ze hierop gepromoveerd. In het verlengde hiervan deed Mirjam onderzoek en implementatie op het vlak van het ontwerpen van het leidingnet. Mirjam onderzocht in de afgelopen jaren de temperatuur in het leidingnet en de microbiologische nagroei in het net. Mirjam heeft in samenwerking met collega’s van het team microbiologie modellen ontwikkeld voor kwantitatieve microbiologische risicoanalyse (QMRA) bij winning, zuivering en in het distributienet. Mirjams kennis van statistiek kwam van pas bij het onderzoek naar storingen van leidingen, afsluiters en brandkranen. Ook heeft Mirjam aan de wieg gestaan van de introductie van de prestatie-indicator ondermaatse leveringsminuten (OLM). Mirjam is eigenaar van enkele Watershare tools. Zij is gasteditor voor Water, special issue over “Waterkwaliteit in drinkwaterdistributiesystemen” http://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/Drinking_Water_Distribution.