Expertise

Waterinfrastructuur

De staat van het leidingnet, waterkwaliteit en waterkwantiteit

KWR doet onderzoek naar het drinkwaterleidingnet met het oog op de kwaliteit en kwantiteit van de drinkwaterlevering. We kijken onder andere naar bouwstenen voor optimaal asset management, de waterkwaliteit tijdens distributie, en modellen voor waterverbruik en waterlevering.

Asset management van het leidingnet

Onze experts leveren bouwstenen aan waterbedrijven voor een optimaal asset management van het leidingnet. We ontwikkelen kennis over optimaal ontwerp van drinkwaternetten (materiaal, diameter, afsluiters), degradatie van leidingmaterialen en inspectie van leidingen. Met behulp van GIS-technieken voorspellen we de invloeden van omgevingsfactoren op leidingen, zoals bodemtype en de aanwezigheid van wegen. We analyseren storingsdata om inzicht te krijgen in het storingsgedrag van leidingen en de oorzaken daarvan. Op basis van deze kennis adviseren we waterbedrijven over het onderhoud en het prioriteren van vervanging en renovatie van leidingnetwerken.

39880751

Video – 03:31
Waterware – Simdeum

Waterkwaliteit in het drinkwaternet

Tussen het zuiveringsstation en de kraan van de klant kan de waterkwaliteit afnemen onder invloed van het leidingmateriaal en bijvoorbeeld stilstaand water. We onderzoeken hoe we zo min mogelijk degradatie kunnen laten plaatsvinden in het leidingnet door te kijken naar de optimale samenstelling van het drinkwater, het optimale ontwerp van het leidingnet (zelfreinigende netwerken) en schoonmaaktechnieken. We hebben modellen ontwikkeld om de temperatuur en het bruinwaterrisico in het leidingnet te voorspellen en we kunnen vaststellen waar waterkwaliteitssensoren het beste geplaatst kunnen worden.

Waterkwantiteit: waterverbruik en –levering

Een ander model dat we ontwikkeld hebben, gebruiken we om het drinkwatergebruik te beschrijven en voorspellen. Hiermee krijgen we meer inzicht in de werkelijke stromingen door het leidingnet. Waterbedrijven gebruiken deze kennis voor het ontwerp en onderhoud van hun leidingnet, maar ook voor het opsporen en oplossen van storingen. Naast verschillen in waterverbruik zijn er ook regelmatig afwijkingen in de waterlevering, die waterbedrijven uiteraard graag verklaard willen zien. Onze experts hebben een model ontwikkeld waarmee we deze afwijkingen, bijvoorbeeld ontstaan door waterverliezen, kunnen duiden.

39880804

Video – 03:38
Waterware – Cavlar

delen