Stijn Beernink MSc

Stijn Beernink MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069607
  • stijn.beernink@kwrwater.nl
  • 06-15605329

Stijn Beernink werkt als onderzoeker bij team Geohydrologie. Hij werkt daar aan verschillende onderwerpen, maar doet vooral veel werk met betrekking tot bodemenergie (WKO), warmteopslag (HTO) en de integratie van dit soort systemen in steden of warmtenetten. Hierbij kijkt Stijn dus niet alleen naar de ondergrond, maar neemt hij het totale systeem in beschouwing. Stijn studeerde in 2018 af aan de Wageningen Universiteit, waar hij de MSc Earth & Environment volgde. Hier deed hij de nodige ervaring op met (geo)hydrologische processen, GIS-systemen en verschillende programmeertalen. In zijn werk combineert hij deze ervaringen voornamelijk om duurzame concepten te verkennen voor bodemenergie systemen en andere vormen van thermische energie uit water.

Stijn is in oktober 2020 gestart met een PhD-traject bij de TU Delft. Hier onderzoekt hij de duurzame en optimale inpassing van warmteopslag systemen in de ondergrond. Dit onderzoek is onderdeel van thema 5 van het WarmingUP project en loopt door tot eind 2024.

Door middel van een goede samenwerking met collega’s, adviesbureaus, andere onderzoeksinstellingen en overheden wil Stijn zijn steentje bij kunnen dragen aan de energietransitie en een duurzaam gebruik van de ondergrond.