Stijn Beernink MSc

Stijn Beernink MSc

  • Onderzoeker

Stijn Beernink werkt als onderzoeker bij team Geohydrologie. Hij werkt daar aan verschillende onderwerpen, maar doet vooral veel werk op het gebied van bodemenergie (WKO), warmteopslag (HTO) en de integratie van dit soort systemen in steden of warmtenetten. Hierbij kijkt Stijn dus niet alleen naar de ondergrond, maar naar het totale systeem. Stijn studeerde in 2018 af aan de Wageningen Universiteit, waar hij de MSc Earth & Environment volgde. Hier deed hij de nodige ervaring op met (geo)hydrologische processen, GIS-systemen en verschillende programmeertalen. Deze achtergrond helpt Stijn om verschillende soorten werk op te pakken, disciplines te verbinden en nieuwe dingen te blijven leren. In zijn werk combineert hij deze ervaringen om duurzame concepten te verkennen voor bodemenergie systemen en andere vormen van thermische energie uit water. Door middel van een goede samenwerking met collega’s, adviesbureaus, andere onderzoeksinstellingen en overheden draagt hij zijn steentje bij aan de energietransitie en een duurzaam gebruik van de ondergrond.