project

SmartWater4Europe

Door de 3,5 miljoen kilometer aan leidingnetten kunnen Europese waterbedrijven met veel problemen te maken krijgen. Grote delen van de waterleidingnetten moeten worden vernieuwd, waarvoor investeringen van € 20 miljard per jaar nodig zijn. Er moet dringend prioriteit worden verleend aan geoptimaliseerde investeringen. In veel landen is verbetering van de waterkwaliteit nodig om gezondheidsrisico’s te verminderen en moeten voorzieningen voor waterproductie en –distributie efficiënter worden gebruikt.

Het European Innovation Partnership on Water heeft prioriteitsgebieden vastgesteld die te maken hebben met problemen in de distributienetwerken voor watervoorziening, gericht op hulpbronnenefficiëntie, Smart Water Management en systemen die de besluitvorming ondersteunen (decision support systems). Hoewel de technologische componenten voor Smart Water Management beschikbaar zijn, is de weg naar de toepassing hiervan nog onzeker. De belangrijkste obstakels zijn: gebrek aan geïntegreerde en open oplossingen; moeite om te voldoen aan de gebruikers- en integratievereisten; gebrek aan heldere en gevalideerde bedrijfsmodellen voor oplossingen; gebrek aan bewustzijn met betrekking tot business intelligence en gebrek aan politieke en regulatieve ondersteuning.

Projectdoelen

  1. Het integreren en demonstreren van twaalf innovatieve oplossingen
  2. Het demonstreren van vier geïntegreerde oplossingen
  3. Het vaststellen en bewaken van aspecten op het gebied van integratie en normalisatie
  4. Het creëren van bedrijfsmodellen, potentiële uitrolmogelijkheden en manieren voor marktopname

Resultaat

Binnen de vier belangrijke thema’s van Smart Water Management (waterkwaliteitsbeheer, beheer van lekkage, energieoptimalisatie en interactie met klanten) zijn oplossingen ontwikkeld en gedemonstreerd. Twaalf innovatieve thematische oplossingen en vier geïntegreerde (technologische, financiële, ICT-, organisatie- en management-)oplossingen zijn op vier goed geschaalde en werkelijke demonstratielocaties in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Nederland gedemonstreerd.

Het grote consortium heeft een reeks aan interessante opbrengsten gerealiseerd, specifieke opbrengsten voor KWR zijn:

  • Berekening van optimale locaties van waterkwaliteitssensoren in de Vitens Innovation Playground (VIP); vervolgens zijn sensoren verplaatst naar deze locaties;
  • Ontwerp en bouw van een schaalmodel van het netwerk van de VIP met realistische vraag- en stromingspatronen, ten behoeve van sensoronderzoek;
  • Toepassing van de VLPV-methode (Vergelijking van Leveringspatroonverdelingen, in het Engels CFPD: Comparison of Flow Pattern Distributions) op volumestroomdata van de VIP, waarbij vele interessante en relevante anomalieën zijn gevonden en geduid;
  • Experimenten met real-time toepassing van VLPV-methode; hiervoor bleek de methode ongeschikt;
  • Uitwerking van een leklocalisatiemethode op basis van Step Flow Testing.

Dit project is gefinancierd door het zevende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie ingevolge subsidieovereenkomst No619024.