project

Obstakels overwinnen door Smart Water Management

SmartWater4Europe

Expert(s):
dr. Peter van Thienen, dr. Joost van Summeren, drs. Nellie Slaats

 • Startdatum
  01 jan 2014
 • Einddatum
  31 dec 2017
 • Opdrachtgever
  European Commission
 • samenwerkingspartner(s)
  Vitens, Acciona Agua, Thames Water, Univ. Lille I, Intellitect, Optisense, Syninix, CEA, s::can, Vernon Morris, Quasset, CALMWater, KWR, CITC-EURARFID, Arson, Univ. Sheffield, Homeria, Mycometer, W-SMART, Stereograph, Solvd

Door de 3,5 miljoen kilometer aan leidingnetten kunnen Europese waterbedrijven met veel problemen te maken krijgen. Grote delen van de waterleidingnetten moeten worden vernieuwd, waarvoor investeringen van € 20 miljard per jaar nodig zijn. Er moet dringend prioriteit worden verleend aan geoptimaliseerde investeringen. In veel landen is verbetering van de waterkwaliteit nodig om gezondheidsrisico’s te verminderen en moeten voorzieningen voor waterproductie en –distributie efficiënter worden gebruikt.

Het European Innovation Partnership on Water heeft prioriteitsgebieden vastgesteld die te maken hebben met problemen in de distributienetwerken voor watervoorziening, gericht op hulpbronnenefficiëntie, Smart Water Management en systemen die de besluitvorming ondersteunen (decision support systems). Hoewel de technologische componenten voor Smart Water Management beschikbaar zijn, is de weg naar de toepassing hiervan nog onzeker. De belangrijkste obstakels zijn: gebrek aan geïntegreerde en open oplossingen; moeite om te voldoen aan de gebruikers- en integratievereisten; gebrek aan heldere en gevalideerde bedrijfsmodellen voor oplossingen; gebrek aan bewustzijn met betrekking tot business intelligence en gebrek aan politieke en regulatieve ondersteuning.

Projectdoelen

 1. Het integreren en demonstreren van twaalf innovatieve oplossingen
 2. Het demonstreren van vier geïntegreerde oplossingen
 3. Het vaststellen en bewaken van aspecten op het gebied van integratie en normalisatie
 4. Het creëren van bedrijfsmodellen, potentiële uitrolmogelijkheden en manieren voor marktopname

Resultaat

Dit project zal de obstakels/hindernissen overwinnen door binnen vier belangrijke thema’s van Smart Water Management (waterkwaliteitsbeheer, beheer van lekkage, energieoptimalisatie en interactie met klanten) te ontwikkelen en te demonstreren. Twaalf innovatieve thematische oplossingen en vier geïntegreerde (technologische, financiële, ICT-, organisatie- en management-)oplossingen zullen op vier goed geschaalde en werkelijke demonstratielocaties in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Nederland worden gedemonstreerd. Deze oplossingen zullen worden getest, gevalideerd en geëvalueerd en er zullen bedrijfsmodellen worden opgesteld.

Dit project is gefinancierd door het zevende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie ingevolge subsidieovereenkomst No619024.