project

Ontwikkeling DiVerDi-software voor GeoWater

Drinkwaterbedrijven streven naar maximale kwaliteit als het gaat om drinkwaterlevering aan de klant. Dit streven heeft niet alleen betrekking op het zuiveren van drinkwater, maar ook op het distribueren van drinkwater. Een goed gestructureerd en onderbouwd ontwerpproces is daarbij essentieel om  klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

The PeopleGroup heeft in samenwerking met KWR voor Brabant Water de ontwerptool ‘GeoWater’ ontwikkeld om het ontwerp van tertiaire leidingnetten te (1) te uniformeren en (2) te versnellen. GeoWater ondersteunt Brabant Water om versneld het leidingnet te gaan vervangen.

Uniformering én versnelling van het ontwerpproces; een uitdaging

Voor de (nabije) toekomst wordt verwacht dat de vraag naar capaciteit voor ontwerp en aanleg van leidingen toeneemt als gevolg van het toenemende aantal renovaties. Bij Brabant Water staat deze versnelling bekend als het ‘Masterplan Vitalisatie’. Het is een uitdaging om bij deze versnelling de uniformiteit én kwaliteit van het leidingnetontwerp te waarborgen. Dit is nog meer het geval wanneer het ontwerp van leidingnetten uitbesteed wordt aan derden. Ondersteuning van het ontwerpproces met ontwerpsoftware biedt hiervoor een oplossing. Door alle ontwerpers dezelfde ontwerpstappen te laten doorlopen wordt de uniformiteit gewaarborgd. Door de toenemende efficiency in het ontwerp wordt het mogelijk om met dezelfde capaciteit (manuren) meer ontwerpprojecten uit te voeren.

GeoWater: co-creatie van ontwerpsoftware

In opdracht van Brabant Water heeft The Peoplegroup de ontwerptool GeoWater ontwikkeld. GeoWater stroomlijnt het gehele ontwerptraject van het tertiaire leidingnet; van schets tot materiaallijst. Met GeoWater kan op basis van openbare gegevensbronnen (BAG, BGT, etc.) en gegevens van het drinkwaterbedrijf een kostenoptimaal ontwerp voor het tertiaire leidingnet maken. De hydraulische toetsing van de ontwerpen die GeoWater creëert is ontwikkeld door KWR en is gebaseerd op de ‘DiVerDi’-software (Dimensioneren Vertakt Ontwerp)[MA2]  die eerder door KWR ontwikkeld werd. DiVerDi controleert het tertiaire ontwerp op basis van minimale einddruk en minimale stroomsnelheid voor zelfreiniging.

Samenwerking KWR en The PeopleGroup: kansen voor de toekomst

Inmiddels is GeoWater opgeleverd bij Brabant Water. De huidige versie van GeoWater/DiVerDi is voorzien van een basale toetsing van het hydraulisch ontwerp; namelijk op basis van de zogenaamde q√n-methode.

KWR voorziet voor de toekomst verschillende kansen om het ontwerp van tertiaire leidingnetten verder te verbeteren. De samenwerking tussen KWR en The PeopleGroup en de verdere ontwikkeling GeoWater biedt hiervoor verschillende kansen, zoals:

  1. het gebruik van SIMDEUM-patronen  voor huishoudelijk én niet-huishoudelijke verbruiken om te komen tot betere ontwerpen van tertiaire leidingnetten;
  2. versnelling van het ontwerpproces door toepassing van optimalisatiealgoritmen voor bepaling van de ideale leidingdiameter;
  3. het voorkomen van hotspots in het leidingnet door bij het ontwerpprofiel rekening te houden met schaduwwerking van bijvoorbeeld bomen en gebouwen.