dr.ir. Ruud Bartholomeus

dr.ir. Ruud Bartholomeus

  • Principal Scientist

Ruud Bartholomeus werkt als wetenschappelijk onderzoeker hydrologie aan een robuuste zoetwatervoorziening in het landelijk gebied. Hij is gespecialiseerd in hydrologische en fysiologische processen in de wisselwerking tussen bodem, plant en atmosfeer. In zijn promotiestudie bij de Vrije Universiteit en KWR ontwikkelde hij klimaatrobuuste relaties tussen water, zuurstof en vegetatie, als onderdeel van een model om de effecten van klimaatverandering op de natuurlijke vegetatie te voorspellen. Vanuit deze expertise is hij betrokken bij de ontwikkeling van Waterwijzer Landbouw en Waterwijzer Natuur. De afstemming tussen de regionale zoetwatervraag en -aanbod staat meer en meer centraal in Ruuds werk. Hij combineert daarbij wetenschappelijke kennis, technologische oplossingen, zoals sub-irrigatie met (industrieel) restwater en online aansturing van klimaatadaptieve drainage, met proces, om waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, industrie en agrariërs samen te laten werken aan voldoende zoetwater. Binnen team Ecohydrologie trekt Ruud de onderzoekslijn ‘Zoetwatervoorziening in het landelijk gebied’. Ruud is betrokken bij het opzetten van het programma Lumbricus, waarin kennisinstellingen en waterbeheerders samenwerken aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Hij is themacoördinator van ‘Zuinig met Zoet’ in Bedrijfstakonderzoek Water in de Circulaire Economie. Daarnaast is hij lid van de werkgroep Verdamping van de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV), waarvan hij in 2009 de NHV-Hydrologieprijs ontving.