dr.ir. Ruud Bartholomeus

dr.ir. Ruud Bartholomeus

  • Chief Science Officer / Principal scientist
  • 030-6069530
  • ruud.bartholomeus@kwrwater.nl
  • 06-50559337

Ruud Bartholomeus werkt als Chief Science Officer van KWR en Principal Scientist van team Ecohydrologie aan een robuuste zoetwatervoorziening in het landelijk gebied. Hij is gespecialiseerd in hydrologische en fysiologische processen in de wisselwerking tussen bodem, plant en atmosfeer. In zijn promotiestudie bij de Vrije Universiteit en KWR ontwikkelde hij klimaatrobuuste relaties tussen water, zuurstof en vegetatie, als onderdeel van een model om de effecten van klimaatverandering op de natuurlijke vegetatie te voorspellen. Vanuit deze expertise is hij betrokken bij de ontwikkeling van Waterwijzer Landbouw en Waterwijzer Natuur. De afstemming tussen de regionale zoetwatervraag en -aanbod staat centraal in Ruuds werk. Hij combineert daarbij wetenschappelijke kennis, technologische oplossingen, zoals (cross-sectoraal) waterhergebruik, subirrigatie met (industrieel) restwater en online aansturing van klimaatadaptieve drainage, met proces, om waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, industrie en agrariërs samen te laten werken aan voldoende zoetwater. Binnen team Ecohydrologie trekt Ruud de onderzoekslijn ‘Zoetwatervoorziening in het landelijk gebied’. Ruud is betrokken bij de programma’s Lumbricus en KLIMAP, waarin kennisinstellingen en waterbeheerders samenwerken aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Hij is themacoördinator van ‘Zuinig met Zoet’ in Bedrijfstakonderzoek Water in de Circulaire Economie. Daarnaast is hij voorzitter van de Wetenschapsraad van KWR, voorzitter van de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV), lid van het Expertisenetwerk Zoetwater en Droogte (ENZD, Min. I&W) en verbonden aan Wageningen Universiteit.