project

PilotCity binneninstallatie

Met een 1:1 meetopstelling van een drinkwaterinstallatie die KWR nu bouwt, is onderzoek mogelijk naar de waterkwaliteit in huis. Uiteenlopende factoren zorgen ervoor dat de kwaliteit van het drinkwater in de drinkwaterinstallatie kan veranderen. Met de meetopstelling van KWR is bijvoorbeeld onderzoek mogelijk naar metalen in drinkwater en biofilm. Ook valt te bestuderen welke extra informatie digitale watermeters kunnen opleveren over het waterverbruik.

Meetopstelling drinkwaterinstallatie

Nadat drinkwater bij de eindgebruiker wordt afgeleverd, gaat het de drinkwaterinstallatie in. Vanaf dat moment kunnen door in deze installaties veranderingen optreden in de drinkwaterkwaliteit. Een complicerende factor voor het bestuderen van deze veranderingen in waterkwaliteit in de praktijk is dat er een grote variatie in installaties bestaat. Zo is in de afgelopen eeuw een rijke diversiteit ontstaan aan leidingen; zowel qua materiaal (lood, koper, plastics), diameter als lengte (afhankelijk van het vloeroppervlak en de hoogte van een gebouw, en de locatie van keuken en warmtapwaterbereider). Ook bestaat er een grote verscheidenheid aan kranen, toiletten en veel meer. Daarnaast hangt de stroming (en stilstand) van het water in de drinkwaterinstallatie af van het verbruik aan elke kraan in de woning – inclusief wasmachine en vaatwasser. En dit verbruik varieert van persoon tot persoon, van dag tot dag.

Uiteenlopende factoren zorgen ervoor dat de kwaliteit van het drinkwater in de drinkwaterinstallatie kan veranderen. Bijvoorbeeld door stilstand van het water en contact met de leidingwand, de aangroei van biofilm op de leidingwand en opwarming van het water naar kamertemperatuur. In een meetopstelling met een volledige controle op elk van deze factoren, kan de invloed hiervan worden bestudeerd. KWR bouwt nu zo’n meetopstelling, op een schaal van 1:1. Alle tappunten, zoals die voor de keukenkraan, wasmachine en wc, worden als actuatoren uitgevoerd, waarbij het openen en sluiten van de kleppen wordt geprogrammeerd op basis van stochastische verbruikspatronen (uit SIMDEUM).

Metalen in drinkwater en biofilm

Met de meetopstelling van KWR is bijvoorbeeld onderzoek mogelijk naar loodafgifte vanuit leidingen, inclusief eventuele dispersie en diffusie hiervan door de drinkwaterinstallatie, en hoe dit het beste valt te monitoren. Een andere optie betreft onderzoek naar de ontwikkeling van biofilm in de leidingen onder invloed van verbruik en temperatuur, en opwarming in de installatie, aansluitleiding of meterkast. Ook is de opstelling bruikbaar om metingen met hoogfrequente digitale watermeters te correleren aan het geprogrammeerde waterverbruik. Zo valt te bestuderen welke extra informatie de digitale watermeters kunnen opleveren.