Universiteiten

Hoogwaardige kennis creëren voor de praktijk

Door samenwerking met universiteiten loopt KWR voorop in wetenschappelijke ontwikkelingen en toepassingen ervan in de (drink)waterpraktijk. Onze investeringen in een levendige dialoog met de wetenschappelijke wereld vertaalt zich in een hoge kwaliteit van ons instituut en onze medewerkers. Centraal staat dat we kennis willen creëren om ter beschikking te stellen aan de praktijk.

Brug slaan tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij

De sterke positie van KWR als onderzoeksinstituut voor de watersector wordt duidelijk uit de intensieve samenwerking met universiteiten uit binnen- en buitenland. Doel van deze samenwerking is voorop te lopen in wetenschappelijke ontwikkelingen en deze toe te passen in de (drink)waterpraktijk. Met de samenwerking met universiteiten hebben we toegang tot meer fundamentele kennis van processen en technieken, en we verbreden ons eigen werkterrein door kennis te delen.

Universiteiten uit binnen- en buitenland

Het onderzoek binnen KWR wordt deels uitgevoerd in samenwerking met derden, waaronder opdrachtgevers en universiteiten. Een aantal KWR-medewerkers heeft een deeltijdaanstelling als universitair docent of hoogleraar aan gerenommeerde instellingen. Via een dergelijke universitaire koppeling kunnen situatie-afhankelijk ook promovendi bij KWR op locatie werken. Samen met NWO (met name STW en ALW) ontwikkelen we programma’s met universiteiten.

Onze investeringen in een levendige dialoog met de wetenschappelijke wereld vertaalt zich in een hoge kwaliteit van ons instituut en onze medewerkers. We staan bekend om onze internationale statuur, kwaliteit en vooruitstrevendheid.

Hoogwaardige kennis beschikbaar stellen voor de praktijk

In de samenwerking met universiteiten streeft KWR een sterk wetenschappelijk profiel na met zeggingskracht voor de waterbedrijven. We creëren kennis via hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. Daarbij staat het beschikbaar stellen van die kennis voor de praktijk centraal. We voeren een terughoudend beleid in het beschermen van kennis door octrooien. Des te meer zetten we in op het delen, publiceren en toepasbaar maken van onze kennis, en op een brede naamsbekendheid bij onze stakeholders. Met de best beschikbare kennis willen we maatschappelijke innovatie bevorderen.

 

delen