project

NEXOGENESIS

De ‘water, energy, food and ecosystem’ (WEFE) nexus is een complexe set van relaties die worden gestuurd door klimaat- en sociaaleconomische factoren. Een holistische, sectoroverstijgende benadering en beleid zijn vereist om hulpbronnen efficiënt te gebruiken, synergie te benutten, en de samenwerking tussen verschillende sectoren te bevorderen.

NEXOGENESIS is een vierjarig project dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie en gecoördineerd door IHE Delft. Het ondersteunt en levert informatie voor de ontwikkeling van toekomstig effectief en intelligent waterbeleid om de natuurlijke hulpbronnen goed te beheren. Artificiële intelligentie (AI), tools voor machineleren en relevante benaderingen worden ingezet  om de complexiteit van de WEFE nexus beter te begrijpen en te beoordelen.

Dit project draait om een combinatie aan uitdagingen: (1) de complexe en onvolledig begrepen wederzijdse relatie tussen water, energie en voedsel (water, energy and food – WEF); (2) het gebrek aan integratie van het ecosysteem in het WEF-systeemdenken; (3) een sectorbenadering bij beleidsontwikkeling; en (4) een beperkt begrip van de invloed van beleid op het denken over de WEFE nexus en de toepassing daarvan.

Synergie tussen sectoren vereist een beter begrip van de invloed van beleid op de WEFE nexus door toepassing van tools voor artificiële intelligentie en machineleren. Dit kan beleidsmakers ondersteunen bij het ontwikkelen van geïntegreerd beleid. Een dergelijk verbeterd begrip ondersteunt samenhangende beleidsontwikkeling op het gebied van water. Dit zal leiden tot efficiënter gebruik van hulpbronnen, meer synergie en samenwerking tussen sectoren.

Ontwikkelen van een samenhangend, sectoroverstijgend raamwerk voor beleidsontwikkeling

Samen met belanghebbenden, beleidsmakers en wetenschappers richt NEXOGENISIS zich op de ontwikkeling, validatie en toepassing van de onderstaande benaderingen op 4 case studies in Europa en 1 in Zuidelijk Afrika:

(1) een samenhangend, sectoroverstijgend raamwerk voor beleidsontwikkeling, op verschillende schaalniveaus, gericht op klimaat- en sociaaleconomische veranderingen, en het gedrag van belanghebbenden en grensoverschrijdende (diplomatieke) aspecten, ontwikkeld voor en gevalideerd door belanghebbenden, beleidsmakers en wetenschappers;

(2) de Self-Learning Nexus Assessment Engine (SLNAE) op basis van ‘reinforcement learning’, voor het ondersteunen van watergerelateerd beleid in de WEFE nexus; en

(3) en WEFE Nexus Footprint, aanvullend op de SLNAE.

Door middel van de case studies, grote betrokkenheid van belanghebbenden en validatie van de resultaten wil NEXOGENESIS het beleid en processen voor het ontwikkelen daarvan verbeteren, samenwerking vergroten, en de EU steunen bij het realiseren van doelstellingen in verband met de Kaderrichtlijn voor Waterbeleid, het groenere gemeenschappelijk landbouwbeleid, de Green Deal ambities, en de ambities voor de diplomatiek rond water.

NEXOGENESIS effectwegen

0tCY1o2httY

Samenwerking tussen 20 belanghebbenden, beleidsmakers en wetenschappers

NEXOGENESIS is een vierjarig H2020 project dat valt onder EU Water, in de context “Understanding climate-water-energy-food nexus and streamlining water-related policies”. Er werken in totaal 20 belanghebbenden, beleidsmakers en wetenschappers samen in het project:
IHE Delft (coördinator), KWR Water Research Institute, EURAC Research, CMCC, Helmholtz Centre for Environmental Research, EURECAT, Wageningen Research, National Technical University of Athens, Ca’Foscari University, University of Tours, Uppsala University, University of Thessaly, Baltic Environmental Forum, Jones and Wagener, GAC, Business Development Group, Tamara Avellan, Municipality of Nestos, Municipality of Gotse Delchev and Water Europe.