project

Water-Futures

Hoe kan de wereld in de toekomst hoogwaardige waterdiensten realiseren en tegelijkertijd omgaan met bedreigingen en onzekerheden rond klimaat, economie en bevolking?

Het project Water-Futures is gericht op de ontwikkeling van een theoretische en praktische basis voor het ontwerpen van watersystemen . Het project wordt voor 10 miljoen euro gesteund door de European Research Council  (ERC) met een ERC Synergy Grant. Het project voorziet in een raamwerk voor het toewijzen en ontwikkelen van beslissingen over infrastructuur voor drinkwatersystemen, de nieuwe generatie smart urban water systems.

Nieuwe toekomstperspectieven voor slimme watersystemen in de stad

De voortdurende groei van steden vraagt om nieuwe, goed ontworpen waterinfrastructuur om te voldoen aan de drastische groei van de vraag naar drinkwater. Water-Futures wil voorzien in een overspannend, slim raamwerk voor het nemen van beslissingen, zodat allerlei belanghebbenden, beleidsmakers, managers en exploitanten beslissingen kunnen nemen die maatschappelijk aanvaardbaar en eerlijk zijn, bij het beheer van de waterinfrastructuur van de steden van de toekomst.

Een theoretisch en praktisch raamwerk

Water-Futures is gericht op de ontwikkeling van een nieuw theoretisch en praktisch raamwerk voor vraagstukken met betrekking tot toewijzing en ontwikkeling van systemen voor de drinkwater infrastructuur, zodat deze maatschappelijk eerlijk, economisch efficiënt, en milieubestendig zijn, zoals aangegeven in de Sustainable Development Goals (SDGs). Dit raamwerk moet acuele en kortetermijn beslissingen integreren met langetermijn aspecten van de overgang van infrastructuur en het plannen van zich voortdurend ontwikkelende distributiesystemen voor water, rekening houdend met verschillende toekomstscenario’s en grote onzekerheden.

Drie case studies bij verschillende stedelijke watersystemen

Het Water-Futures team gaat voortbouwen op de synergie van vijf onderzoeksgroepen en zal daarmee de methoden uit waterwetenschap, systeem- en regeltheorie, economie en beslissingskunde en machine learining op een hoger niveau samenbrengen. De bedoeling is te voorzien in een open source raamwerk voor beslissingen over en de besturing van stedelijke watersystemen in de toekomst.

Het team zal de wetenschappelijke uitkomsten toepassen op drie case studies die verschillende soorten stedelijke watersystemen illustreren:

  1. Een volgroeid en relatief stabiel systeem.
  2. Een volgroeid en snel uitbreidend systeem.
  3. Een relatief jong systeem in een ontwikkelingsland.

Samenwerking tussen vijf partners bij onderzoek naar slimme stedelijke watersystemen

Water-Futures is een zesjarig project dat door de EU wordt gefinancierd met een European Research Council (ERC) Synergy subsidie. In dit project werken vijf partners samen aan de ontwikkeling van een nieuw theoretisch raamwerk voor eerlijke, maatschappelijk aanvaardbare beslissingen over drinkwater infrastructuur voor steden.