Expertise

Drinkwaterzuivering

Onderzoek naar zuivering voor de productie van schoon en veilig drinkwater

KWR doet onderzoek naar conventionele en geavanceerde technieken die waterbedrijven kunnen gebruiken om in de toekomst schoon en veilig drinkwater te kunnen blijven garanderen. Ook bestuderen we hoe we zuiveringsprocessen duurzamer en efficiënter kunnen maken. Modellering helpt om processen beter te begrijpen en te kunnen optimaliseren.

Onderzoek naar technieken voor drinkwaterzuivering

De levering van schoon en veilig drinkwater wordt bedreigd door nieuwe stoffen en verzilting van grondwater. Daarnaast zijn duurzaamheid en efficiëntie belangrijke thema’s voor waterbedrijven. Onze experts onderzoeken waterzuiveringsprocessen als flocculatie/sedimentatie en filtratie voor de verwijdering van verontreinigingen, ontzouting en ontharding. We onderzoeken ook nieuwe technologieën, zoals membraanfiltratie, geavanceerde oxidatie, (biologisch) actieve kool, ionenwisseling en andere (ad)sorptieprocessen,.Hierbij bestuderen we ook de invloed van diverse parameters, zoals de watermatrix en pH.

Modellering voor optimalisatie van processen

Modellering van processen geeft inzicht in het verloop en de effectiviteit van die processen. Het doel is procescondities en reactoren te optimaliseren met het oog op een zo duurzaam mogelijke waterzuivering, een zo goed mogelijke drinkwaterkwaliteit en zo laag mogelijke kosten. We passen Computational Fluid Dynamics (CFD) toe om de doelmatigheid van drinkwaterinstallaties en het effect van stromingscondities op de prestaties door te rekenen. We gebruiken statistische modellen om het verwijderingsrendement voor microverontreinigingen in een zuivering te voorspellen aan de hand van stofeigenschappen. En we ontwikkelen dynamische procesmodellen, zoals voor snelfiltratie, voor monitoring en optimale processturing.

Bekijk hier het filmpje over Computational Fluid Dynamics.

Podcast over drinkwater

delen