Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - Thematisch Onderzoek - Chemische Veiligheid

Levering van kennis en analytische methoden om de aanwezigheid, oorsprong, eigenschappen en risico’s van verontreinigingen nu én potentiële verontreinigingen in de toekomst te kunnen duiden en hierover te kunnen communiceren. Dit gebeurt door kennis van chemische bedreigingen in de (drink)waterketen te verdiepen, het voorkomen van stoffen in de waterketen en hun gedrag te begrijpen, en risico’s van deze stoffen in heden en toekomst te beoordelen. Daarbij wordt niet alleen naar afzonderlijke stoffen gekeken, maar vinden ook integrale technieken hun toepassing.