Blog

PARC WP5 & WP6 ontmoeten elkaar in Berlijn

Van 29 mei t/m 1 juni vond de eerste gezamenlijke bijeenkomst van werkpakketten (WP) 5 en 6 van het PARC-project plaats in Berlijn. Het PARC-project is tijdens de coronaperiode geïnitieerd en gestart, het was heel goed om de mensen met wie we al een poos samenwerken nu persoonlijk te ontmoeten. Omdat de bijeenkomst een groot succes was, is men voornemens volgend jaar weer een gezamenlijke WP5 & WP6 meeting te organiseren. Tot die tijd kunnen we binnen PARC aan de slag met nieuwe energie en ideeën!

KWR in PARC

PARC staat voor het Europese Partnership voor de Beoordeling van Risico’s van Stoffen (Partnership for the Assessment of Chemicals) en brengt 28 landen bijeen in 9 werkpakketten. PARC richt zich op de ontwikkeling van next generation chemische risicobeoordeling om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Het ondersteunt de Chemicals Strategy for Sustainability van de EU en de “Zero pollution”-ambitie van de European Green Deal met nieuwe meetgegevens, kennis, methoden en instrumenten, expertise en netwerken. WP5 richt zich op het beoordelen van gevaren van stoffen en WP6 op innovaties in risicobeoordeling. KWR is binnen WP6 betrokken bij de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak voor het testen en beoordelen van stoffen, geaggregeerde blootstelling en modelleren van het gedrag van stoffen in het lichaam op basis van fysiologische eigenschappen van stoffen.

Resultaat van de bijeenkomst

Naast een update van de voortgang was er veel ruimte voor discussie over verschillende onderwerpen. Daaruit bleek dat er redelijk wat overlap is tussen WP5 en WP6 en dat er goed moet worden afgestemd om een optimale aansluiting te borgen. Hierbij stonden verschillende biologische effecten (o.a. hormoonverstoring, immunotoxiciteit en neurotoxiciteit), specifieke stofgroepen (o.a. PFAS, Bisphenol A en alternatieven, mycotoxines), hoe om te gaan met nieuwe methodieken voor gevaarinschatting (New Approach Methologies, NAM) en verschillende aspecten van risicobeoordeling centraal in discussies in kleinere groepen. Daarnaast was er input van autoriteiten zoals de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (European Food Safety Authority, EFSA) en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (European Chemicals Agency, ECHA) omdat het essentieel is deze stakeholders vanaf het begin te betrekken.

delen