Tag-pagina

Toxicologie

Toxicologie gaat over het inschatten van risico’s van stoffen op mens en milieu, vooral in water. De impact van een stof wordt niet alleen bepaald door fysisch-chemische en toxicologische eigenschappen, maar ook door de concentratie in water. Daarnaast speelt de duur van blootstelling en het gedrag in het lichaam een belangrijke rol bij de beoordeling of een stof mogelijk nadelige gezondheidseffecten heeft.