Watersector

Water- en warmtenetten zoeken veilige afstand tot elkaar

Met de energietransitie kruipen vooral in het grootstedelijk gebied ondergrondse water- en warmtenetten steeds dichter tegen elkaar aan. Maar welke afstand is nog veilig, zodat het drinkwater niet te veel opwarmt? Het is een vraag waarvoor het project ENGINE kennis en praktische tools heeft aangereikt. En dat is vanuit het maatschappelijk belang hoognodig, denkt Casper Jansen van Vattenfall. “Het gaat niet alleen om het kunnen blijven garanderen van veilig drinkwater. Maar ook om het halen van de klimaatdoelen tegen aanvaardbare kosten.”

De Nederlandse drinkwaterbedrijven en de warmtebedrijven hebben het maatschappelijk belang van de levering van gezond en veilig drinkwater en het uitvoeren van de energietransitie als een gezamenlijke uitdaging aangepakt. Dit komt tot uitdrukking in het TKI-project ENGINE, dat onlangs is afgerond. Doel van ENGINE was inzichten en tools te ontwikkelen om te bepalen op welke manier warmtenetten en drinkwaternetten beiden een plek kunnen krijgen in de straat, zonder dat het drinkwater te veel opwarmt. Dit heeft gevalideerde modellen opgeleverd waarmee de huidige normering kan worden aangescherpt.

Lees het hele impactverhaal op tkiwatertechnologie.nl.

delen