Blog

Een drinkwaterprobleem opgelost in het riool

Besparing op het gebruik van drinkwater is om vele redenen verstandig. Een hele goede mogelijkheid ligt in het doorspoelen van het toilet door eens goed te kijken wat er nu precies gebeurt en waarom. Het wordt af en toe een beetje een vies praatje….

Het toiletspoelwater dient drie doelen: 1: de pot schoonspoelen, 2: het stankslot vullen en 3: de inhoud door het riool spoelen. Voor de eerste twee doelen is 1,5 à 2 liter water voldoende. De rest van het water wordt gebruikt voor het derde doel. De vraag is echter of dat derde doel direct naar het doortrekken bereikt moet worden of ook kan worden uitgesteld. In het stamriool van een huis komt namelijk veel water van andere toepassingen voorbij dat de potinhoud ‘wel even mee kan nemen’.

De oplossing voor het overmatig gebruik van toiletspoelwater zou dus eenvoudig kunnen zijn: gebruik slechts de 1,5 à 2 liter water om de potinhoud naar het stamriool van het huis te brengen en laat deze inhoud vervolgens wachten op ander water dat op een ander tijdstip voorbij stroomt. De besparing die bereikt kan worden is substantieel en kan oplopen tot 15-20% van het totale drinkwaterverbruik.

Deze oplossing vergt geen investeringen of hak- en breekwerk. Het kan al gerealiseerd worden door het stangetje van de drijver die de kraan in de spoelbak bedient een beetje te verbuigen of aan te passen. Het is even prutsen en je moet weten wat je doet, maar iedere vakman of handige klusser kan deze variant op de klassieke steen in de spoelbak realiseren.

Is het zo eenvoudig? Het lijkt er wel op, maar verdient natuurlijk meer beschouwing. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de volumestromen in het stamriool verdeeld over de tijd. SIMDEUM geeft hier inzicht in. De crux is om eerst de huidige, goed functionerende, praktijk in beeld te brengen door bijvoorbeeld op het punt waar de WC in het stamriool uitkomt, te bekijken welke volumestromen er wanneer langskomen. Vervolgens kan de ‘nieuwe’ situatie daarmee worden vergeleken. Mijn educated guess is dat het niet heel veel gaat uitmaken, maar dat de inhoud van de pot er wat langer over zal doen om het huis uitgespoeld te worden omdat het even moet wachten tot het water van de douche of de wasmachine voorbijkomt.

Daarnaast is het goed om te kijken naar de hydraulische vormgeving van een toiletpot. Wellicht dat nieuwe toiletpotten moeten worden geoptimaliseerd omdat er minder water gebruikt kan worden voor de eerste twee functies. De huidige toiletpotten hebben hier immers veel meer water voor beschikbaar.

In historisch perspectief is het overigens wel logisch dat hier nog niet naar is gekeken. De eerste toepassing van drinkwater was in de 19e eeuw tenslotte om Water Closetten te bedienen. Later kwamen pas de andere toepassingen. De echo hiervan is nog te horen in de aanname dat het spoelwater van de WC alle functies moet bedienen. Met het gedetailleerde inzicht in verbruikspatronen van drinkwater dat SIMDEUM geeft, kunnen we echter veel beter zien wat er nu echt gebeurt in het riool. Het zou dus zo kunnen zijn dat de groei van het drinkwatergebruik in de komende jaren volledig gecompenseerd kan worden door de aanpassing van het spoelvolume. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar is zeer reëel.

delen