dr.ir. Karel van Laarhoven

dr.ir. Karel van Laarhoven

  • Onderzoeker
  • 030-6069697
  • karel.van.laarhoven@kwrwater.nl
  • 06-53196485

Karel van Laarhoven is wetenschappelijk onderzoeker in het team Waterinfrastructuur. Hij houdt er van om zijn achtergrond als natuurkundige en microbioloog breed in te zetten bij vraagstukken rond drinkwaterdistributie. Karel houdt zich voornamelijk bezig met het automatiseren en optimaliseren van het strategisch ontwerp van het leidingnet (leveringszekerheid, streefstructuren, sensornetwerken, DMA’s) en met de conditie van het leidingnet (degradatie van leidingmaterialen zoals AC en PVC, inspectietechnieken, conditiemodellen, storingsanalyse). Als coördinator van de themagroep Distributie in het Bedrijfstakonderzoek helpt Karel de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven om richting te geven aan hun gezamenlijke onderzoek naar drinkwaterdistributie (waterkwaliteit, onderhoud, toekomstbestendig ontwerp, slimme netwerken).