Levenscyclusanalyse

  • OptiValves

    OptiValves

    De complexiteit van drinkwaterdistributiesystemen maakt het soms moeilijk de betrouwbaarheid ervan te doorgronden. Voor een betrouwbaar netwerk zijn...

  • Slim renoveren waterleidingen

    Slim renoveren waterleidingen

    Het benoemen van kansrijke innovatieve sleufloze renovatie- en vervangingstechnieken en het objectief beoordelen van de praktische toepassing en...