Tag-pagina

Levenscyclusanalyse (LCA)

Levenscyclus Analyse (LCA) is een methode om de impact van een product of proces op het milieu vast te stellen. Er worden ruim 20 verschillende milieu-parameters onderzocht, zoals ecotoxiciteit, gevolgen voor menselijke gezondheid, klimaatverandering, gebruik van land en uitputting van grondstoffen. Ook kan worden berekend hoeveel CO2 er vrijkomt bij een proces of bij het maken en toepassen van een product. Deze methode kan niet alleen worden gebruikt om de impact van een bepaald product of proces uit te rekenen, of verschillende producten of processen met elkaar te vergelijken op het gebied van milieu-impact, maar ook om vast te stellen wat de effectiefste manier is om die impact te verkleinen. Op die manier is LCA een waardevol instrument in duurzaamheidsonderzoeken.