ir. Ralph Beuken

ir. Ralph Beuken

  • Onderzoeker
  • 030-6069758
  • Ralph.Beuken@kwrwater.nl
  • 06-25032599

Ralph Beuken is werkzaam als onderzoeker in het team Waterinfrastructuur. Zijn expertise is op het gebied van assetmanagement van ondergrondse infrastructuur, gericht op kennisopbouw van leidingconditie, opzet informatiesystemen en prestatie en risico’s van het leidingnet. Ralph is Themacoördinator van het thema Integraal Assetmanagement voor het Bedrijfstakonderzoek. Daar is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van het thema, met als taken visievorming, het opstellen van projectplannen, klantcontacten, secretarisvergaderingen en het opstellen voortgangsrapportage. Daarnaast is Ralph (mede)verantwoordelijk voor diverse onderzoeken met betrekking tot kennisontwikkeling binnen het thema. De onderwerpen voor 2018 en 2019 zijn besluitvormingsprocessen, klantenwensen en- verwachtingen en het managen van assets, een doorkijk naar 2030 en 2050 voor assets en kennisuitwisseling en stimulering binnen het IAM-onderzoek. Tot slot is Ralph als themacoördinator verantwoordelijk voor de visievorming op het gebied van integraal assetmanagement voor drinkwaterbedrijven en het onderhouden van een nationaal en internationaal netwerk. Ralph is tevens secretaris van de Contactgroep Normalisatie Drinkwaterbedrijven. Dit orgaan behartigt de belangen van drinkwaterbedrijven op het gebied van normalisatie en certificatie.