ir. Ralph Beuken

ir. Ralph Beuken

  • Onderzoeker

Ralph Beuken is werkzaam als onderzoeker binnen het team Waterinfrastructuur. Zijn expertise is op het gebied van assetmanagement van ondergrondse infrastructuur, gericht op kennisopbouw van leidingconditie, opzet informatiesystemen en prestatie en risico’s van het leidingnet. Daarnaast is Ralph Themacoördinator van het thema Assetmanagement, waar zijn belangrijkste taken zijn: 1. verantwoordelijk voor diverse onderzoeken m.b.t. kennisontwikkeling over ondergrondse infrastructuur, (onderwerpen: inspectietechnieken voor leidingen, prestatie-indicatoren, storingsregistratie, beslissingsondersteuning saneringsbeslissingen, leidingmaterialen, externe effecten, data-analyse en GIS); 2. Verantwoordelijk voor de coördinatie van het thema Assetmanagement, (taken: visievorming, opstellen projectplannen, klantcontacten, secretaris vergaderingen, opstellen voortgangsrapportage); 3. Visievorming ondergrondse infrastructuur; 4. Onderhouden van een nationaal en internationaal netwerk. Daarnaast is Ralph lid van de themagroep Assetmanagement van KNW.