WiCE

Het collectieve onderzoeksprogramma ‘Water in de Circulaire Economie’ (WiCE) is een initiatief van de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven en KWR. Samen met partners in en om de waterketen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de circulaire economie (CE), klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening. Dit gebeurt door te werken aan verantwoord hergebruik van water, het sluiten van grondstofkringlopen, watergerelateerde technologieën in de energietransitie, en een ketenbrede benadering van circulaire onderzoeksvragen. Het onderzoek sluit aan en speelt in op lokale en regionale initiatieven rondom kringloopsluiting.