Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - WiCE

Het programma Water in de Circulaire Economie - WiCE -  is onderdeel van het Bedrijfstakonderzoek van de waterbedrijven en KWR. WiCE richt zich op vraagstukken rond de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening. Binnen WiCE werken waterbedrijven, waterschappen en overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen aan Nederlandse en internationale waterprojecten op het gebied van circulaire economie.