WiCE

Het collectieve onderzoeksprogramma ‘Water in de Circulaire Economie’ (WiCE) is een initiatief van de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven en KWR. In dit programma wordt door de waterbedrijven gezamenlijk met partners in en om de waterketen onderzoek verricht met als doel een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening.