project

Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas

Expert(s):
ir. Luc Palmen MTD

 • Startdatum
  01 mrt 2016
 • Einddatum
  01 mrt 2019
 • Opdrachtgever
  KWR Watercycle Research Institute
 • samenwerkingspartner(s)
  Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Oasen, HVC, GMB, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland.

De focus van waterzuivering schuift steeds meer naar het herwinnen van grondstoffen. Net als drinkwaterbedrijven en waterschappen richten ook de slib-eindverwerkers en afval energie centrales zich op het terugwinnen en nuttig hergebruiken van reststoffen. In de afvalwater- en slibketen  wordt vooralsnog vooral geïnvesteerd in het terugwinnen van fosfaat.

Technologie

Uit het vooronderzoek ‘Terugwinnen zware metalen en zeldzame aardmetalen uit afvalwater en slib-eindverwerking’ (KWR 2016.021) is gebleken dat er kansen zijn voor het terugwinnen van (schaarse) zware metalen en aardmetalen, waaronder koper, zink, goud en palladium. Verwijdering van metalen leidt tot verbetering van effluentkwaliteit, slibkwaliteit en asrest en daarmee tot alternatieve afzetmogelijkheden.

Uitdaging

Er blijkt nog veel onbekend over vracht en concentratie in combinatie met speciatie (verschijningsvorm) van het metaal om de keuze voor een geschikte terugwinningstechnologie op te baseren. In dit project wordt aan de hand van monstervoorbehandeling en analyse met validatie, de potentie van de diverse technologieën (nieuwe en nieuw toegepaste) voor de verwijdering en/of terugwinning van de geselecteerd(e) meta(a)l(en) uit water ((bronnen voor) drinkwater, membraanconcentraat, influent en effluent van rwzi’s), afvalwaterzuiveringsslib en vliegas nader onderzocht én getest op kleine schaal.

Oplossing

De effectiviteit van de gekozen technologie wordt op kleine schaal voor één of meer van de stro(o)m(en) vastgesteld ter onderbouwing van de economische haalbaarheid. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan 1) het bepalen van potentiële alternatieve afzetroutes van communaal afvalwaterzuiveringsslib met een verlaagd gehalte aan zware metalen als koper en zink, 2) de afzetmogelijkheden van teruggewonnen (schaarse) zware metalen en (zeldzame) aardmetalen, en 3) de duurzaamheidsaspecten.

+ Lees meer