dr.ing. Kees Roest

dr.ing. Kees Roest

  • Senior onderzoeker
  • Programma coördinator TKI Watertechnologie
  • Projectmanager/Portfoliomanager
  • 030-6069531
  • Kees.Roest@kwrwater.nl
  • 06-53197741

Kees Roest werkt sinds 2008 bij KWR en heeft aan de wieg gestaan van het afvalwateronderzoek bij KWR. In het team Energie & Circulaire Systemen werkt hij aan duurzame transities met een focus op innovatieve (afval)waterzuiveringsconcepten en hergebruik van water, energie en componenten, zoals nutriënten, cellulose en metalen. Zijn onderzoeksactiviteiten waren in het verleden vooral fundamenteel van aard, bijvoorbeeld zijn promotieonderzoek in de milieumicrobiologie bij WUR of de coaching van promovendi bij KWR. Tegenwoordig is Kees steeds meer toepassingsgericht aan het werk. Voorbeelden hiervan zijn de CoRe Water pilots op verschillende locaties (TKI CoRe Water), een pilot voor struvietwinning op Schiphol (TKI Sustainable Airport Cities), kleinschalige kringloopsluiting (TKI Cleantech Playground Amsterdam-Noord), onderzoek naar metalen in de waterketen (TKI Metalen) en cellulosewinning op RWZI Aarle Rixtel (EU-project Screencap). Ook kijkt hij, in het project Circulair Water 2050 als onderdeel van het Water in de Circulaire Economie (WiCE) programma, naar de waterketen van de toekomst en hoe dit past in een circulair Nederland. Kees is naast onderzoeker en projectmanager, ook coördinator van het KWR TKI (Topconsortium Kennis & Innovatie) Watertechnologie Programma waarin we in samenspraak met eindgebruikers en bedrijfsleven PPS (publiek-private samenwerking) projecten opstarten. In deze rollen staat hij in contact met vele organisaties in binnen- en buitenland. Van kleine en grote bedrijven, tot universiteiten en overheidsorganisaties. Kees is voor KWR ook actief in ReCirc Singapore en de Watershare Community of Practice Energy & Resource Recovery om kennis en kunde uit te wisselen op het vlak van hergebruik van componenten uit de waterketen. In de verschillende rollen speelt Kees een belangrijke rol bij het tot stand komen van nieuwe projecten, maar ook de succesvolle uitvoering en afronding hiervan.