dr.ing. Kees Roest

dr.ing. Kees Roest

  • Senior onderzoeker
  • Programma coördinator TKI Watertechnologie
  • Projectmanager

Kees Roest werkt sinds 2008 bij KWR en heeft aan de wieg gestaan van het afvalwateronderzoek bij KWR. In het team Industrie, Afvalwater en Hergebruik werkt hij aan innovatieve afvalwaterzuiveringsconcepten en -technologie en hergebruik van water, energie en componenten, zoals nutriënten, cellulose en metalen. Zijn onderzoeksactiviteiten waren in het verleden vooral fundamenteel van aard, bijvoorbeeld zijn promotieonderzoek in de milieumicrobiologie bij WUR of de coaching van promovendi bij KWR. Tegenwoordig is Kees steeds meer toepassingsgericht aan het werk. Voorbeelden hiervan zijn de recente afgeronde pilot struvietwinning op Schiphol (TKI Sustainable Airport Cities), kleinschalige kringloopsluiting (TKI Cleantech Playground Amsterdam-Noord) en de huidige cellulosewinning op RWZI Aarle Rixtel (EU-project Screencap). Kees is naast onderzoeker en projectmanager, ook coördinator van het KWR TKI (Topconsortium Kennis & Innovatie) Watertechnologie Programma. KWR start in samenspraak met eindgebruikers en bedrijfsleven sinds 2013 ieder jaar zo’n 15-20 TKI-projecten. In deze rollen staat Kees in contact met vele organisaties in binnen- en buitenland. Van kleine en grote bedrijven, tot universiteiten en overheidsorganisaties. Zo heeft hij samen met de AquaMinerals (NL), de Energie- en Grondstoffenfabriek (NL), KWB (DE), CirTec (NL) en IVL (SE) de European Innovation Partnership on Water Action Group ARREAU (Accelerating Resource Recovery from the watercycle) opgericht om kennis en kunde uit te wisselen op het vlak van hergebruik van componenten uit de waterketen. Kees Roest speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van nieuwe projecten, maar ook de succesvolle uitvoering en afronding van deze projecten.