dr.ing. Kees Roest

dr.ing. Kees Roest

  • Senior onderzoeker
  • Programma coördinator TKI Watertechnologie
  • Projectmanager

Kees Roest werkt sinds 2008 bij KWR en heeft aan de wieg gestaan van het afvalwateronderzoek bij KWR. In het team Industrie, Afvalwater en Hergebruik werkt hij aan innovatieve afvalwaterzuiveringsconcepten en -technologie en hergebruik van water, energie en componenten, zoals nutriënten, cellulose en metalen. Zijn onderzoeksactiviteiten waren in het verleden vooral fundamenteel van aard, bijvoorbeeld zijn promotieonderzoek in de milieumicrobiologie bij WUR of de coaching van promovendi bij KWR. Tegenwoordig is Kees steeds meer toepassingsgericht aan het werk. Voorbeelden hiervan zijn de CoRe Water pilots op verschillende locaties (TKI CoRe Water), een pilot voor struvietwinning op Schiphol (TKI Sustainable Airport Cities), kleinschalige kringloopsluiting (TKI Cleantech Playground Amsterdam-Noord) en cellulosewinning op RWZI Aarle Rixtel (EU-project Screencap). Ook kijkt hij, in het project Circulair Water 2050 in het Water in de Circulaire Economie programma, naar de waterketen van de toekomst. Kees is naast onderzoeker en projectmanager, ook coördinator van het KWR TKI (Topconsortium Kennis & Innovatie) Watertechnologie Programma. KWR start in samenspraak met eindgebruikers en bedrijfsleven sinds 2013 ieder jaar zo’n 15 TKI-projecten. In deze rollen staat hij in contact met vele organisaties in binnen- en buitenland. Van kleine en grote bedrijven, tot universiteiten en overheidsorganisaties. Naast oprichting van de European Innovation Partnership on Water Action Group ARREAU (Accelerating Resource Recovery from the watercycle) is hij voor KWR actief in de Watershare Community of Practice Resource Recovery & Upcycling om kennis en kunde uit te wisselen op het vlak van hergebruik van componenten uit de waterketen. Kees is vanuit KWR gedetacheerd als Programmadirecteur in het Industrial Fluids Processing cluster van het Institute for Sustainable Process Technology. In de verschillende rollen speelt Kees een belangrijke rol bij het tot stand komen van nieuwe projecten, maar ook de succesvolle uitvoering en afronding van deze projecten.