project

Remineralisatie van RO permeaat

Expert(s):
ing. Erwin Beerendonk

 • Startdatum
  01 aug 2016
 • Einddatum
  01 aug 2018
 • samenwerkingspartner(s)
  HaskoningDHV Nederland B.V., Oasen N.V.
Oasen werkt aan de ontwikkeling van volstroom behandeling van o.a. (oever)grondwater door RO, waarbij nagenoeg alle stoffen inclusief mineralen worden verwijderd uit het water. Cruciaal bij deze ontwikkeling is het conditioneren van het permeaat door toevoeging van geschikte mineralen, het remineraliseren. Deze stap is noodzakelijk om het geproduceerde drinkwater probleemloos bij de klant te krijgen (watersamenstelling en interactie met leidingen). Door remineralisatie wordt namelijk de uiteindelijke kwaliteit van het drinkwater bepaald. Deze techniek is behalve voor oevergrondwater toepasbaar voor water uit diverse andere bronnen (zoals bijvoorbeeld grondwater, oppervlaktewater en kwelwater) nadat deze met RO is behandeld.

Technologie

Ten eerste stellen we vast wat de meest geschikte proces- en apparaatopties voor remineralisatie van RO-permeaat bij Oasen zijn. De meest geschikte remineralisatie optie onderzoeken we op pilot-schaal en we ontwikkelen een softsensor voor sturing van de waterkwaliteit. Een softsensor is een innovatieve oplossing door het combineren van bestaande kennis en het opvullen van kennishiaten door datafusie.

Ten tweede bepalen we de meest geschikte innovatieve remineralisatie (deelontharding – RO – remineralisatie) van RO-permeaat bij Oasen. Hierna ontwikkelen en beproeven we op lab- en pilot-schaal de meest veelbelovende innovatieve combinatie van deelontharding – RO – remineralisatie.

H7x-aBB086Q

Ten derde doen we een literatuur- en marktonderzoek om inzicht te krijgen in de aspecten die internationaal een rol spelen bij remineralisatie van drinkwater na ontzouting, vooral in landen met een koel klimaat.

Eerste resultaten

Als meest geschikte optie voor remineralisatie heeft Oasen heeft op pilot-schaal een filter nageschakeld op de RO-stap. Dit filter is gevuld met calcietkorrels en wordt gevoed door RO-permeaat. De eerste testen met het calcietfilter zijn gebruikt om de bedrijfsvoering van het filter te optimaliseren en een model voor de softsensor te testen op bruikbaarheid. Het komende kwartaal wordt verder gewerkt aan de softsensor en wordt het gedrag van deeltjes in en na het calcietfilter getest.

Uitdaging

Om de doelstellingen voor toepassen van remineralisatie op korte termijn te realiseren, is gekozen voor calcietfiltratie i.c.m. dosering van magnesium om RO-permeaat te remineraliseren. Dit proces wordt onderzocht op proefinstallatieschaal te Kamerik waarbij we tevens de waterkwaliteit gaan analyseren en modelleren om een softsensor te ontwikkelen.

Een innovatieve optie voor toepassen van remineralisatie is om het water vóór RO te ontharden met ionenwisseling. Er wordt gekeken of het regeneraat van de ionenwisseling vervolgens kan worden gebruikt om het RO permeaat te remineraliseren. Dit concept wordt in eerste instantie onderzocht op laboratoriumschaal (hars selectie, uitwisseling kationen en anionen, regeneratieproces, etc.) en vervolgens op proefinstallatieschaal.

Oplossing

 1. Beschrijven van de gewenste samenstelling van drinkwater.
 2. Overzicht maken van conventionele en innovatieve remineralisatie-opties.
 3. Uitwerken (kostenafweging en selectie) van de opties gebaseerd op (1) deelontharding voorafgaand aan de RO, (2) RO met verhoogde opbrengst, (3) hergebruik van de onthardingszouten die vrijkomen bij (1).
 4. Uitvoeren van pilot-testen voor innovatieve remineralisatie (v.w.b. de deelontharding: te denken aan kation-IEX, pellet-ontharding, nanofiltratie).
 5. Pilotonderzoek met proof-of-principle van de toepassing van modelmatige softsensor voor calcietfiltratie.
  Inschatten van de technisch/economische toepasbaarheid van de varianten ad 3) bij Oasen en op de wereldmarkt (zie onder Overige opmerkingen).
 6. Rapportage.