project

Urban Waterbuffer

Expert(s):

 • Startdatum
  01 jun 2016
 • Einddatum
  31 dec 2018
 • Opdrachtgever
  TKI Watertechnologie
 • samenwerkingspartner(s)
  Wareco, Codema, Field Factors, Gemeente Rotterdam, Gemeente Rheden, Gemeente Den Haag, Delfland, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Rioned, STOWA, Evides Waterbedrijf

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag en watertekorten door langere droogte. Huidige oplossingen zijn gericht op afvoer en aanvoer en zijn vaak kostbaar en niet duurzaam. Hoe kunnen we regenwater in het stedelijke gebied langer en effectiever vasthouden in de ondergrond? En kunnen we het dan later weer nuttig inzetten? Dit onderzoeken we met verschillende waterbeheerders, bedrijven en instituten in het project Urban Waterbuffer.

Water in de stad: een hele opgave

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag en watertekorten door langere droogte. De huidige oplossingen zijn gericht op afvoer en aanvoer en zijn vaak kostbaar en niet duurzaam. Retentie en infiltratie in de stad is daarom nodig om overschotten snel te kunnen opvangen, langere tijd vast te houden en te gebruiken.

De Urban Waterbuffer: noodzakelijke verdieping

De noodzakelijke ruimte voor retentie en infiltratie in stedelijk gebied is doorgaans echter schaars, wat leidt tot conflicten met andere bovengrondse functies en/of kostbare oplossingen. Met de Urban Waterbuffer (UWB) wordt gestreefd om het regenwater in stedelijk gebied te zuiveren en langer vast te houden, zonder te conflicteren met functies aan maaiveld. Hiervoor worden diepere watervoerende lagen gebruikt voor infiltratie, opslag en winning van hemelwater via putten. Het idee is om te onderzoeken of de UWB een significante positieve bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast en het verbeteren van de watervoorziening in de stad.

Beoogde opbrengst

In het project wordt onderzocht of en hoe UWB moet worden toegepast in ‘stedelijk gebied’ en wat de hydrologische, chemische, en financiële impact van de UWB is. Hiervoor zijn vier cases nader uitgewerkt in Rotterdam, Rheden en Den Haag. Op twee locaties zijn vervolgens proefopstellingen gerealiseerd en gemonitord. Het project beoogt de potenties van de UWB te kwantificeren en documenteren en de lessen uit de eerste toepassingen om te zetten naar realistische, heldere toepassings- en ontwerpaanbevelingen in een handreiking. Hiermee wordt een gids geboden voor geïnteresseerde eindgebruikers, adviseurs en toeleveranciers. Daarnaast wordt een smart control system ontwikkeld voor aansturing en monitoring ten behoeve van het beheer van de UWB.

Verkenning Urban Waterbuffer voortgezet in de praktijk

Uit verkennend onderzoek bleek dat met de UWB een concrete bijdrage geleverd kan worden aan de afvoer van overtollig hemelwater en daarmee het voorkomen van wateroverlast. In Rotterdam en Rheden zijn daarom UWB-pilots gestart.

In de eerste fase van het TKI-project Urban Waterbuffer (UWB) zijn voor vier cases (Rotterdam-Spangen, Rotterdam-hNI, Rheden en Den haag) de locatie, de waterbalans, het voorlopige ontwerp en de verwachte kosten voor een daadwerkelijk aan te leggen Urban Waterbuffer in beeld gebracht. Uit de resultaten bleek dat er met name in Rotterdam en Rheden op de beoogde locaties op korte termijn een concrete bijdrage geleverd kan worden aan de afvoer van overtollig hemelwater en daarmee het voorkomen van wateroverlast. Aandachtspunten blijken de snelheid waarmee piekneerslag in de bodem kan worden gebracht en de voorzuivering van het hemelwater om verstopping te voorkomen.

Het opgeslagen hemelwater wordt in Rotterdam in droge perioden aangewend als bron van hoogwaardig zoetwater voor besproeiing van kunstgrasvelden en het leveren van speelwater aan een plein. In Rheden wordt vooralsnog geen gebruik van het geïnfiltreerde water voorzien, maar zijn de baten terug te vinden in het geringe ruimtebeslag aan maaiveld en het ontlasten van het gemengde rioolstelsel.

Van eind 2017 tot half 2018 is  gewerkt aan de realisatie van pilotsystemen in Rotterdam en Rheden. Deze worden binnen het TKI-project minimaal 1 jaar gemonitord op het functioneren in de praktijk.

Lees meer over dit project op de website Urban Waterbuffer.

 

Concept van Urban Waterbuffer KWR

Concept van Urban Waterbuffer

 

Schematisatie Urban Waterbuffer te Spangen (Rotterdam)

 

Opening Urban Waterbuffer Spangen (Rotterdam)