Nieuws

Eerste editie 'ROND water' over water in de circulaire economie verschenen

Riksta Zwart, kerngroep WiCE: “Samen met stakeholders opereren wordt de standaard” 

Het magazine ‘ROND water’ is verschenen, een WiCE-magazine over water in de circulaire economie. Deze eerste editie bevat onder meer een interview met Riksta Zwart, directeur van Waterbedrijf Groningen en voorzitter van de kerngroep WiCE.  

In het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE) werken de waterbedrijven en KWR met partners in en om de waterketen samen op het gebied van efficiëntie en hergebruik van water en grondstoffen, en over water en energie. Riksta Zwart leidt namens de waterbedrijven de kerngroep WiCE vanaf de start van het programma. In ROND water stelt ze dat waterbedrijven in tachtig procent van hun activiteiten buiten het eigen werkveld moeten kijken. Organisaties hebben te maken hebben met de maatschappij, nieuwe technieken en andere partijen. “Bij WiCE-onderzoeken financieren naast waterbedrijven ook andere partijen mee. Zo creëer je een breder blikveld en draagvlak,” aldus Zwart. 

Impact ook buiten drinkwatersector

Naast de bekendheid met WiCE binnen de drinkwatersector streeft Zwart naar een bredere impact. “We willen met deze denkwijze en de resultaten ook naar de buitenwacht. Het is een concrete uitdaging om de uitkomsten van eerder onderzoek vanuit WiCE op te schalen of aan te passen voor gebruik in andere regio’s, industrieën of omstandigheden.”

Riksta Zwart, Waterbedrijf Groningen

Riksta Zwart: “We willen met de WiCE-denkwijze en de resultaten ook naar de buitenwacht.”

Voor wie?

ROND Water is in het voorjaar van 2024 voor de eerste keer verschenen en heeft de intentie voor meerdere edities. Het magazine is digitaal beschikbaar en bedoeld voor iedereen die betrokken is bij water in de circulaire economie, drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies en gemeenten en overige geïnteresseerde organisaties.

Iedereen is welkom

Heb je een vraagstuk dat aansluit bij WiCE en dat je samen met partijen in en om de watersector wilt oppakken? Je bent welkom om mee te doen met WiCE. Neem contact met op met programmamanagers Joep van den Broeke of Henk-Jan van Alphen, zodat we kunnen verkennen wat WiCE kan betekenen.

delen