Nieuws

Samen een circulair watersysteem ontwikkelen

Geslaagde Waterconferentie Brainport Smart District

Op 21 september werd tijdens de online Waterconferentie van Brainport Smart District het onderzoeksrapport ‘Water Lab BSD’ gepresenteerd. Hierin staat omschreven hoe in deze slimste wijk in Helmond het circulaire watersysteem eruit kan zien. Met dit watersysteem is 40% tot 70% drinkwaterbesparing mogelijk, met randvoorwaarden die voldoen aan gezondheid en veiligheid.

In plaats van al een technisch ontwerp te maken, boden de waterketenpartners (Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Brabant Water N.V., KWR Water, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Helmond) deelnemers aan de conferentie de gelegenheid om dit zelf te doen. Aan de hand van een ‘menukaart’ met maatregelen en technieken voor een zo duurzaam, innovatief en zo passend mogelijk circulair watersysteem, kwamen inspirerende gesprekken op gang. Brainport Smart District is een proeftuin binnen het thema ‘Waarde in de Keten’ van het onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE).

Brainport Smart District

Brainport Smart District wordt een bijzonder innovatieve wijk van ca. 1.500 woningen en ruim 12 hectare businesspark, gelegen in Brandevoort, gemeente Helmond. In een cocreatietraject dat in 2018 van start ging, is veel aandacht voor het ontwerp van een slim, circulair en veerkrachtig watersysteem. KWR ontwerpt en coördineert dit traject met experts van Brabant Water, Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Helmond, Stichting Brainport Smart District.

Unieke kans

Brainport Smart District wordt een voorbeeld van een smart city die geen optelsom is van losse onderdelen, maar waarbij de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor vervoer, gezondheid, energieopwekking en opslag, watervoorziening en (circulair) bouwen. Voor de waterketenpartners (provincie, gemeente, waterschappen, waterbedrijf) is Brainport Smart District een unieke kans om in een bijzonder vroeg stadium met alle partijen aan tafel te zitten om de ambities en doelen voor een duurzame wijk vorm te geven met water als structurerend element.

Aanbieding projectrapport

Na een verkenningsfase is nu het projectrapport klaar waarin staat omschreven hoe in de slimste wijk in Helmond het circulaire watersysteem eruit kan zien. Dit rapport, getiteld ‘Water Lab BSD’, werd tijdens de Waterconferentie op 21 september aangeboden aan Cathalijne Dortmans, wethouder Helmond en Bestuursvoorzitter Stichting BSD. Hiermee is de conceptuele ontwerpfase afgerond en gaan de partners samen met de toekomstige inwoners concreet uitwerken en testen in een levensechte wijk: een LivingLab.

Met elkaar in gesprek

Tijdens de online conferentie gingen de verschillende bestuurders met elkaar en met de kijkers in gesprek over de rol van water in Brainport Smart District. Zo werd onder andere door Jos Boere van KWR toegelicht hoe een wijk als spons kan werken. Door een groene inrichting, gaan we hittestress tegen en het is tevens goed voor de biodiversiteit. Het opgevangen regenwater kan daarnaast op veel plekken veilig in huis gebruikt worden, in plaats van drinkwater.

Jos Boere, MT-lid en plaatsvervangend directeur bij KWR, gaf tijdens de Waterconferentie namens de zes waterketenpartners toelichting op de resultaten in het ‘Water Lab BSD’-rapport

Jos Boere, MT-lid en plaatsvervangend directeur bij KWR, gaf tijdens de Waterconferentie namens de zes waterketenpartners toelichting op de resultaten in het ‘Water Lab BSD’-rapport (credits: Brainport Smart District)

Nieuwe inzichten

Ook werd duidelijk dat met de aanpak nieuwe vragen ontstaan, zoals wat te doen met de hoogte van bijvoorbeeld de rioolbelasting, wanneer bewoners flink besparen op drinkwater en water zuiveren om het te kunnen hergebruiken. Nieuwe vragen, waar nog geen concreet antwoord op is. Cathalijne Dortmans sloot de conferentie dan ook af met een kort dankwoord aan alle betrokken partijen. Het onderzoeksrapport biedt nieuwe inzichten waar alle betrokken partijen zeker hun voordeel mee kunnen doen.

delen