project

SUBSOL

Kustgebieden zijn de meest productieve en economisch dominante regio’s ter wereld. Vanwege de grote watervraag staan de zoetwaterbronnen en ecosystemen hier echter enorm onder druk. Dit leidt tot problemen zoals seizoensgebonden watertekorten, verzilting van aquifers en het verdwijnen van moerasgebieden.

De afgelopen jaren is een aantal innovatieve, praktische concepten ontwikkeld voor bescherming, uitbreiding en gebruik van zoetwaterbronnen in kustgebieden. Deze oplossingen voor ondergrondse waterberging (SWS = Subsurface Water Solutions) combineren innovaties in ontwerp en configuratie van waterputten, wat geavanceerd grondwaterbeheer en maximale controle over zoetwaterbronnen mogelijk maakt.

Doorbraak van SWS in de markt

SUBSOL is gericht op een doorbraak in de markt van SWS als robuuste oplossingen voor problemen op het gebied van zoetwaterbeschikbaarheid in kustgebieden. Binnen SUBSOL worden op een aantal locaties in Europa en daarbuiten (Mexico) demonstratieprojecten uitgevoerd, waarbij SWS worden toegepast onder veldomstandigheden. Daarnaast voeren we marktstudies uit, en ontwikkelen we business cases voor kansrijke regio’s in Europa (het Middellandse Zeegebied, Noordwest-Europa) en wereldwijd (VS, Brazilië, China, Vietnam).

Het SUBSOL-consortium bestaat uit kennisinstituten, kleine en middelgrote technologieleveranciers, internationaal opererende ingenieursbureau’s en eindgebruikers.

186188458

Video – 04:18
SUBSOL PROMOTIONAL FILM

Innovatieve, praktische concepten voor geavanceerd zoetwatermanagement

SWS bieden innovatieve, praktische concepten voor zoetwaterbeheer in kustgebieden. Ze zijn onder veldomstandigheden getest op proeflocaties en zijn gereed voor de markt. Met SUBSOL is aangetoond dat SWS kunnen bijdragen aan duurzame levering van zoet water in kustgebieden, vermindering van het energieverbruik, voedselproductie en financiële besparingen.

We onderscheiden de volgende toepassingen van SWS:

  • Freshkeeper: tegengaan van verzilting van zoetwaterbronnen.
  • Freshmaker: vergroting, bescherming en gebruik van zoetwater lenzen met horizontaal geboorde putten (HDDW = Horizontal Directional Drilled Wells).
  • ASR-Coastal (Aquifer Storage and Recovery = opslag en terugwinning uit aquifers): tijdelijke opslag van zoet water in brak grondwater.

Het is onze ambitie om met SUBSOL obstakels voor innovatie weg te nemen en de markt te openen voor technologieën op het gebied van ondergrondse waterberging in kustgebieden over de hele wereld.

Interview met Bjorn Jensen (Vice-directeur van GEUS)

SUBSOL has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 642228.